Училищно мляко и млечни продукти

На учениците от начален курс три пъти седмично се предоставя  мляко  и млечни продукти,съгласно схемата „Училищно мляко и млечни продукти“.