Проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“

И през тази учебна година първолаците в ОУ „Христо Ботев“ – с. Елховец,                       се запознаха с платформата за обучение, ако се наложи да се обучават онлайн, а именно MS  Teams. Учениците са много любознателни и искаха да изпробват всяка функционалност на платформата. В края на обучението всички получиха сертификат за успешно миналия курс на обучение.