Проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“

И през тази учебна година 2023/2024, първокласниците в ОУ „Христо Ботев“ – с. Елховец,  ще  се запознаят с платформата за обучение, ако се наложи да се обучават онлайн, а именно MS  Teams през месец октомври.

Учениците ще се научат как да се регистрират,какви възможности дава MSTeams, как се използва.

В края на обучението учениците получaват сертификат.