Дневно разписание на училището

седм.р-ние нач.курс 2023_2024 2 срок

Седм.р-ние прог.курс 2023_2024 2 срок

 

Седмично разписание ЦДО 2023/2024 г.

Дневен режим 2023/2024 г.