Материално-техническа база

Основно училище  „Христо Ботев”, с.Елховец  разполага с много добра материално-техническа база.

Добре оборудван физкултурен салон  и  спортна площадка с изкуствена настилка.

Класните стаи и кабинети са разпределени както следва:

 • 4 класни стаи за учениците от начален курс
 • 1 кабинет български език и литература
 • 1 кабинет химия и ООС и биология и ЗО
 • 1 кабинет по математика
 • 1кабинет по физика и астрономия
 • 1 кабинет по история и цивилизация
 • 1 кабинет по английски език
 • 2 компютърни кабинета
 • 2 стаи за занимания по интереси
 • 1 лекарски кабинет
 • Столова
 • 1учителска стая
 • 1 библиотека
 • 1дирекция

Във всички стаи е подменена подовата настилка с ламиниран паркет.

Повечето кабинети са с  ново  оборудване /подменени са чинове,секции,гардеробчета/.

От двата компютърни кабинета ,единият е със съвременни терминални устройства.

През 2020 година по проект „Образование за утрешния ден“ е доставен интерактивен дисплей и е закупена мобилна стойка за него.

 

Всеки  учител разполага с лаптоп и интерактивна дъска.