Електронен дневник 2022-2023 учебна година

От 2022/2023 учебна година, Основно училище „Христо Ботев“ – с. Елховец, работи с електронен дневник на Админ плюс. Всички родители могат да виждат където и да са оценките, отсъствията и други важни неща, които касаят техните деца. Учениците също имат възможност да си проверяват резултатите през годината.