Училището днес

        Днес, 2019 година,  в училището се обучават малко ученици, но се поддържат и развиват традициите. В крак с новото време сега училището работи по различни проекти, насочени както към развиване на знанията и уменията на учениците, така и към обогатяване на материалната база, въвеждане на нови технологии, създаване на приятна среда и атмосфера както в класните стаи, така и в училищния двор.