Проекти

Настоящи проекти:

„Единни и толерантни към интеграция“ в партньорство със СУ „В. Грънчаров“, гр.Г.Оряховица, финансиран от ЦОИДУЕМ

„Детско полицейстко управление“ в партньорство с Второ РУ Добрич;