Национални програми

През учебната 2018/2019 г. в училището работят 5 групи по НП „С грижа за всеки ученик“- МОН, три в начален етап и две в прогимназиален етап.

Училището ни е включено в списъка с училища, в които ще бъде изградена безжична мрежа по НП „ИКТ в училище“- МОН.