Екип на училището

През настоящата 2018/2019 учебна година училищният екип е в следния състав:

Мария Архангелова – директор

Вяра Димитрова- ст.учител, кл.ръководител 3-4 клас

Яница Ангелова- учител, кл.ръководител 1-2 клас

Диляна Алексиева- учител, ГЦДО 1-4 клас

Светлана Михалева- ст.учител 5-7 клас, БЕЛ, АЕ

Лидия Димитрова- учител 5-7 клас, История, География, Биология

Стойчо Балушев- ст.учител 5-7 клас, Математика, Физика, ФВС

Красимир Павлов-учител, ГЦДО 5-7 клас

Пенка Костова- счетоводител

Бонка Георгиева- чистач

Атанаска Рукева- общ работник