ЗАПОЧВА РЕМОНТА НА УЧИЛИЩЕТО

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дивотино започна дългоочаквания ремонт на сградата. Средствата са отпуснати с ПМС 262/ 29.07.2021 г. и е сключен договор № 186/17.06.2022 г. с фирма „Тракия Софт“ ЕООД. Ще бъде извършен ремонт на покрива, саниране на сградата и ремонт на фоайетата на училището. Ремонтът ще приключи до началото на учебната година.

Информация за родителите на учениците от I до IV клас

Уважаеми родители,

Във връзка с Писмо на  РУО – Перник и МОН до директора на училището, относно необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече от 500 на 100 000, Ви  информираме, че присъственият образователен процес на ученици от I до IV клас може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на няколко условия.

Едно от тях е учениците да се тестват два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове за COVID19, които ще се прилагат в училище, или да бъдат представени валидни документи за преболедуване на COVID-19.

Необходимо е родителите да попълнят и представят в училището декларация за съгласие (Приложение № 2) в електронен формат или на хартия не по-късно от 11 часа на 08.11.2021 г.

Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират (Приложение № 3), че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително.

Декларация за съгласие Приложение № 2

Декларация за съгласие на ученик със СОП Приложение № 3

Информация за родители и ученици

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, и заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия на учениците за периода от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г., ще се осъществяват от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии.

Обучението ще се осъществява по учебен план в MS Teams.

Графикът на часовете и седмичното разписание в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ са  съобразени със спецификата на всяка паралелка и са публикувани в меню ОРЕС на сайта.

За административни услуги се обаждайте на телефоните, посочени в подменю Контакти на сайта.

Желаем на всички здраве и сили, за да се справим с поредното предизвикателство!

Ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дивотино

С Постановление № 262 от 29.07.2021 г. на Министерския съвет, са одобрени средства за ремонт на училището в размер на 321 561 лв., по заявка постъпила и разгледана в МОН.

Ще бъде извършен: ремонт по фасади, покрив, инсталации и вътрешен ремонт на новата сграда на училището.

Информация за родители и ученици

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед № РД-01-108/12.03.2021 г. на директора  на РЗИ – гр. Перник учебните занятия на учениците от 5, 6 и 7 клас, за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., ще се осъществяват от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии.

Обучението ще се осъществява по учебен план в MS Teams.

Графикът на часовете и седмичното разписание в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ са публикувани в меню ОРЕС на сайта.

Учениците от 1 до 4 клас продължават да осъществяват обучението си в присъствени учебни занятия в училище.

 

Информация за родителите и учениците в 6 клас

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, учебните занятия на учениците в 6 клас от 15.02.2021 г. ще се осъществяват присъствено в училище.

Информация за родителите и учениците в 5 клас

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, и графика за присъствено обучение посочен във заповедта, учебните занятия на учениците от 5 клас, за периода от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г., ще се осъществяват присъствено в училище, поради това, че са слята паралелка със седми клас.

Информация за родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката, учебните занятия на учениците от 5, 6 и 7 клас, за периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г., ще продължат да се осъществяват от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии,  с изключение на 03.02.2021 г. – междусрочна ваканция.

По графика, посочен в заповедта  на министъра, учениците от 7 клас се връщат присъствено в училище от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г.; учениците от 5 клас – от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. и 6 клас – от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.

При промяна в графика, ще бъдете уведомени своевременно.

Учениците от 1 до 4 клас продължават да осъществяват обучението си в присъствени учебни занятия в училище.

Информация за родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,

На основание заповед № РД09-36-10/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, учебните занятия на учениците от 5, 6 и 7 клас, за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г., ще продължат да се осъществяват от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии.

Учениците от 1 до 4 клас от 04.01.2021 г. ще осъществяват обучението си в присъствени учебни занятия в училище.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

В навечерието на  светлата Коледа  нека споделим малко надежда за настъпващата 2021 година. Една необикновена година, която значително  и по неочакван начин промени живота ни, е към своя край. Ние, като екип, направихме необходимото, за да се справим с трудностите и успяхме.
Всички тези предизвикателства ни направиха личностно по-силни и по-обединени като екип. Убедена съм, че с всеотдайната си работа, професионализъм и отговорност може да посрещнем Новата година устремени към нови хоризонти ЗАЕДНО!

Благодаря Ви за отдадеността!

Вярвам че новата 2021 ще бъде година на сбъднати очаквания!

Желая на всички Вас и на Вашите семейства щастливи Коледни и Новогодишни празници!

ВАЛЕНТИНА ТРЕНЧЕВА
директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  с. Дивотино