Първокласници 2016-17

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, уведомявамe ви, че списъците по  класове са готови и изнесени на северния вход на ОУ „Христо Ботев“.
На 02.09 от 17.30 часа ще се проведе родителска среща! Заповядайте!

Ние учим лесно, щом е интересно

На 3.05 2016г., в препълненият компютърен кабинет на ОУ „Христо Ботев“ се проведе вътрешноквалификационен модул „Ние учим лесно, щом е интересно“ по проект на програма Еразъм +, „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“

Моника Косова и Милена Лесова демонстрираха пред колегите си от начален и прогимназиален етап знания и умения за създаване на онлайн обучителни приложения , придобити по време на посетения курс в „Pilgrims School of English“, Великобритания.

След това всички присъстващи учители имаха възможност сами, под ръководството на обучаващите учители, да създадат своите първи онлайн тестове по предметите, по които преподаваха.

Оценката за проведеното практическо обучение беше повече от положителна. „Това беше най-полезното за мен обучение досега“ – сподели Веселина Гаджева, преподавател по английски език в начален етап. „Още на следващия ден приложих наученото от обучението в часовете си по английски език и това не само повиши интереса на децата към изучавания материал, но и определено предизвика възхищението им, че тяхната учителка може да „прави такива интересни игри по Интернет““.

ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Портсмут

Милена Лесова – учител по английски език, беше на 14 дневно обучение в Портсмут, Великобритания. Квалификационният курс беше на тема: „преподаване на английски език на деца със СОП.

„Физическо възпитание и спорт – подобряване на индивидуалното представяне, изграждане на отбор и превенция на социалното изключване“

Колегата Мариана Терзийска се завърна от едноседмичен курс „Физическо възпитание и спорт – подобряване на индивидуалното представяне, изграждане на отбор и превенция на социалното изключване“, проведен в гр. Дъблин, Ирландия.

Да е спорна и успешна новата учебна година!

Новата учебна година започна и в ОУ“Христо Ботев“ –  гр. Раковски. Деца, родители и учители се събраха в двора на училището, за да посрещнат първия звънец. Да е спорна и успешна новата учебна година за всички, пожела директорът Кремена Алексиева.

 

С нови технологии в езиковото обучение

Pilgrims TUT group

От 3 до14 август 2015 Моника Даржалиева – Косова и Милена Лесова, преподаватели по английски език, участваха в европейска квалификационна мобилност – курс по програма Еразъм+  на тема „Нови технологии в езиковото обучение“, който се проведе в гр. Кентърбъри, Англия.

Повече за тази мобилност може да научите тук

ПОКАНА за участие в процедура за подбор

За успешното реализиране на проекта по програмата Еразъм+  „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“, въз основа на нуждите на училището ще бъдат избрани трима преподаватели по английски език , преподаващи в начален етап; един преподавател по физическо възпитание и спорт  и двама преподаватели по английски език в прогимназиален етап.

За избора на конкретните преподаватели са изработени критерии, включващи:

1. Владеене на английски език, според изискването на организатора на квалификационния курс,

2.Основни компютърни умения,

3. Опит в работата с деца със СОП,

4. Опит в организацията на спортни дейности  и състезания /за учителите по Физическо възпитание и спорт/,

5. Желание за повишаване на квалификацията и за по-продължителна работа в организацията.

6. Участниците трябва да работят на редовен трудов договор в ОУ „Христо Ботев“

Учителите, желаещи да участват в процедурата по избор на участниците в проекта  могат да подадат заявление до Директора на ОУ „Христо Ботев“

Еразъм+

еразъм2

Екип от учители от ОУ „Христо Ботев“ кандидатстваха по ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ на програмата Еразъм+ с проект „Да посрещнем, знаещи и можещи, предизвикателствата на 21 век в образованието на децата ни“.
Кандидатурата на ОУ „Христо Ботев“ получи  98 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 176 подадени проектни предложения на 2-ро място.