„Физическо възпитание и спорт – подобряване на индивидуалното представяне, изграждане на отбор и превенция на социалното изключване“

Колегата Мариана Терзийска се завърна от едноседмичен курс „Физическо възпитание и спорт – подобряване на индивидуалното представяне, изграждане на отбор и превенция на социалното изключване“, проведен в гр. Дъблин, Ирландия.