Победители в конкурсите, посветени на 150 годишнината

Конкурс за най-добра презентация

Победител : Георги Велков Плачков – 5б клас

ОТЛИЧЕНИ:

тема: "Моето училище"

  • Георги Сукарев  – 7б клас
  • Георги Кисов – 7в клас
  • Ана-Мария Чернашка – 7в клас
  • Емили Земярска – 6б клас

тема: "Моят град"

  • Катя Кривчева – 5а клас
  • Антония Плачкова – 5а клас

тема: "Моят патрон"

  • Йоана Работова – 6а клас
  • Ваня Бакърджийска – 6а клас
  • Атина телбийска – 4а клас

Конкурс за разказ/есе

Конкурс за картина / класирането/

kartini1

kartini