150 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

11 bgflag1 eu11 LOGO.png

Всеки от нас учи азбуката от А и Б. Всеки от нас преоткрива света чрез първите най-обикновени житейски истини. Не е задължително да имаш любимо училище, любим учител, но в живота на всеки един от нас непременно има едно училище, около което гравитират най-прекрасните ни спомени, защото това са спомените свързани с първите неща – първите приятели, и първите врагове; първата шестица… и първата двойка; първото влюбване… и първото разочарование в любовта. Първото училище за всеки остава една малка прекрасна Вселена. А летописната книга на нашето ОУ"Христо Ботев" продължава да се пише. Дано и ние да имаме какво да добавим към нея като знание от миналото и като залог за бъдещето

ИСТОРИЯ

КОНКУРСИ

СЪСТЕЗАНИЯ:

ИЗЛОЖБИ: