История

Видът на училището през годините

/Откриване на новата сграда 1962 година/

Откриване на новата сграда 1962 г. 001

След ремонт по проект „Красива България“ 2004 г.
front2
botevs.jpgIMG_02725

След ремонт по проект за енергийна ефективност 2013 г.

IMG_2292ууу

Сборник_125_годишнина

Летописи_1950-1983

Летописи_1994-2009

Снимки и документи 

История на училището

1863 г. е годината, в която енорийският свещеник Яко Яковски успява да убеди общината да отпусне средства за създаване на училище и става пръв негов преподавател. За един месец идеята се осъществява. До Освобождението малко деца са  грамотни. Родителите чакат децата да поотраснат и щом навършат 10 години ги пращат ратаи в турските чифлици. Въпреки това има будни българчета, които се учат на четмо и писмо като пишат български думи с латински букви. 

През 1879 г. се построява нова сграда на училището , тъй като старата изгаря при пожар. Средствата са отстъпени от Временното руско управление и са получени от продажба от конфискувана оризова арпа. В него учат момчета и момичета. Първият учител е Андрея Марашлийски. Той преподава в мъжкото училище, а в женското обучението се води от калугерките Мариана Бъмбина и Ана Гиева. Други учители в мъжкото училище са: Петър Коков и Милан Генчев..

През учебната 1881/82 г. в с.Балтаджи /Секирово/ са обучавани 114 момчета и 107 момичета разпределени съответно в три и четири отделения.

През 1905 г. в училището са назначени Иван Константинов от гр. Малко Търново и Бонка Петрова.

През 1906/07 г. обучението на децата е поверено в ръцете на : Лазар Иванов Лазаров /родом от Малко Търново, възпитаник на Одринската гимназия/, Иван Касабов и Бонка Петрова.

През 1907/08 г. са назначени и учителите Мария Касабова и Дона Златева.

През 1908/09 г. са назначени учителите Мария Койчева от Стара Загора и Йосиф Попов от Одрин.

През 1909/10 г. учители са: Лазар Лазаров,Мария Аврамова/от Пловдив/, Иван Касабов, Йосиф Попов,Мария Койчева, Иванка Дюзева и местният учител Матея Ченов Донев Наумников, Стефан Стойков и Павел Попов.

През 1911 г. Мария Койчева става Директор на мястото на Лазар Лазаров. Назначени са и нови учители Димитър Мечкаров и Цветана Атанасова.

През периода 1912-1918 г. няма сведения за училището, което е обяснимо, имайки предвид участието на България в Балканската, Междусъюзническата и ПСВ.

1919 г. учебното дело в селото се възстановява, на 10.11.1921 г. е открита и прогимназията. Първата учителка в нея е Анка Ламбрева.

През 1922-1923 г. се въвежда задължителното основно образование и началното училище и прогимназия се сливат в едно.

Земетресението от 18.04.1928 г. разрушава отново сградата на училището, но още на следващата година са събрани от населението средства и са построени две нови училища – „Цар Борис III“ и „Петър Парчевич“.

След десетилетие нормален учебен ритъм поредната война – ВСВ – разтройва и учебният процес. 1941 г. е особено тежка – от 1.03 до 15.04 учебните занятия са преустановени, защото в училищните сгради са настанени германски съюзнически войски.

Отлага се и започването на новата учебна 1941/42 г. поради върлуващата болест детски паралич. В този труден период в училището работят учителите Матия Симеонов ; Мара Цанкова; Мария Велчева; Рангел Пацев.

На 04.06.1944 г. на отличниците са раздадени награди от фонд „Добри ученици“. А на 09.10.1944 г. учебните занятия започват по непривичен начин – с радио час, в който се разглежда особеното положение на отечеството. Учителят Рангел Пацев е натоварен да разясни промяната, настъпила след 09.09.1944 г. Един обществен строй сменя друг.

През 1946 г. България е обявена за народна република и учителите полагат клетва към републиката.

1946/47 г. –  прогимназията е преименувана от „Цар Борис III“ на „Христо Ботев“, започва нова учебна година, за която от подлежащите на обучение 600 ученици се явяват само 70. Най-голямата грижа за учителите и училищното настоятелство е привличането и задържането на учениците.

На 15.09.1948 г. вече са 50% подлежащите ученици, които се явяват на училище.

През 1951 г. в училището на щат са 8 начални и 11 прогимназиални учители – отново от различни краища на България – Мария Волева; Тодорка Кикова; Матей Симеонов; Йосиф Киков; Франческо Станчев; Рангел Пацев.

50-те  60-те години носят различни подобрения за училищната материална база – с помощта на ТКЗС е построена каменна ограда; подравнен е училищният двор; направени са цветна градина, баскетболно игрище, циментови пътеки, училищен рибарник, зайчарник, географска площадка, беседка. Със средства на училището и на  ТКЗС е пусната единствената в селото автоматична помпа за водоснабдяване на населението.

15.02.1961 г. е паметен ден – от двора на училището всички ученици наблюдават пълното слънчево затъмнение, като предварително са подготвили за целта опушени стъкла. В 9:12 часа за 120 сек. слънцето напълно се скрива и температурите падат от 14 на 2 градуса. Затъмнението продължава от 8:30 до 11 часа като на небосклона дори светят звезди.

23.02.1961 г. е друга важна дата в летописа на училището – започва работата по новата училищна сграда, към която ще бъдат построени текстилна работилница и физкултурен салон.

На 15.09.1962 г. става едно от най-тържествените откривания на учебната година, защото заедно с нея е открита и новата училищна сграда.

През 1963 г. са открити физкултурният салон и столът, в който се хранят учители, служители, лекари и ученици.

През 1964 г. на третия етаж в училището е оформена кинозала – закупен е телевизионен апарат. Чудесата на техниката навлизат в училищният живот. Училището все още върви в крак с новото.

1965 г. – новата учебна година посрещат 1211 ученици, разпределени в 34 паралелки.

1966 г. – с извънредният труд на учители и ученици е заравнен и затревен  дворът на училището. Оформени са цветни и зелени площи, които са разпределени между отделните паралелки, за да се грижат за тях.

 Учебната 1966-1967 година  – Учебно-възпитателният процес е изместен преди всичко в Новата сграда на училището. За директор е назначен Христо Терзиев от с. Върбен. Значително събитие в училищния живот е направената релефна карта на България в Географската площадка, която остава колоритна атракция в двора на училището десетки години напред. Изцяло ремонтирано е парното отопление  и покрива на старата сграда.

 Убената 1968 -1969  година преминава под знака на оборудването на различни учебни кабинети – по музика и химия. Пред училището е направена чешма – фонтан.

 През 1969 -1970  година са отпуснати средства за модернизиране на кабинет по физика и биология. Основно училище „Христо Ботев” може да се похвали с чисто нови черни дъски.  Поставя се началото на фанфарен оркестър и хор. В музикалния кабинет постъпват радиоуредба и високоговорители.  Озеленява се и двора на училището с фиданки и рози. Училището може да се похвали не само с добра преподавателска атмосфера, но и образцова сграда и училищен двор.

  През учебната 1970-1971 година ученици и учители работят заедно в есенна бригада, за да съберат средства за пейки в училищния двор. Оборудва се и кинозала с прожекционен апарат,  кинокамера и магнетофон. Училището разполага и с пишеща машина, получена безвъзмездно от  МНП. Асфалтира се и спортна площадка в училищния двор.

  Учебната 1971-1972 година преминава под знака на спортните постижения и инициативи.  ДФС „Локомотив”  разкрива специализирана спортна школа по бокс, в която започват тренировки двадесет ученици от всички класове под ръководството на треньора Любен Гаджев. Цялата материална база се помещава във физкултурния салон. Възпитаници на боксовата школа са бъдещи олимпийски, световни и национални шампиони на България – Петър Лесов и Йордан Лесов.

   В Периода от 1970 година започва разцвет на образованието в община Раковски и най-вече в Основно училище „Христо Ботев” . В училището работи учителски колектив от амбициозни преподаватели, които поставят началото на различни кръжоци по труд и творчество, по литературно четене , ботаника и зеленчукопроизводство. Спортният живот бележи възход със спечелените спартакиади по лека атлетика, а музикалният хор в Основно училище „Христо Ботев” заема призови места в конкурси и фестивали. През 1979 година в Асеновград  завоюва и звание „Лауреат” в републикански фестивал. Ръководител е Дойчо Арабаджиев.

   Учебната 1982-1983 година е с нов директор – Спас Йовчев. Старата сграда на училещето е ремонтирана и оборудвана за Междуучилищен център по трудово и производствено обучение.

 През 1984 година за директор на училището е назначен Георги Чернашки. Извършва се основен ремонт на парната инсталация. Учителският колектив е млад и творчески настроен, заради което се слави с развита самодейност. За същата печели и грамота.

  През 1988-1989 година Основно училище „Христо Ботев” чества и своята първа голяма годишнина – 125 години от неговото създаване.  Създават се работни гупи от учители и ученици, които събират материали за празничното честване. Същата година Пионерският хор при училището е кръжен първенец на няколко фестивала. Изнася концерти в Пловдив, достига и до радио София. Участва и в концерт в град Познан. Подготвя е запис за Българската национална телевизия. Ръководител на Пионерския хор е Дойчо Арабаджиев.

 Презучебната 1989-1990 година за директор на училището е назначен Людмила Кръстева.

 През 1990 година за директор на Основно училище „Христо Ботев” е назначен Георги Генчев.

 През 1994 година  директор на Основно училище „Христо Ботев” е Тинка Пацева.

 През деветдесетте години  училищитето работи за обновяване на материално-техническата база.  През 1995 година са отпуснати общински средства за основен ремонт. За да бъде завършен навреме ремонта се поставят и печки в студените зимни дни.

 През 1996 година училището чества 120-годишнина от Априлското въстание. За пръв път се провежда състезание по История- „Минута е много”.

 През учебната 1999 – 2000 година се поставя началото на нова традиция – организирането и провеждането на Коледен благотворителен базар и Коледен концерт. Училището работи съвместно и с църквата „Свети Архангел Михаил”, където се организира и Великденски концерт.

 През 2006 година за пръв път Министър на образованието и науката  – Даниел Вълчев  посещава Основно училище „Христо Ботев” .  Заедно с него е и началника на инспектората Александър Буздрев, както и кмета на Община Раковски – Франц Коков и председателя на училищното настоятелство Георги Плачков. Провежда се и среща-разговор с учителите от Община Раковски. Министър Вълчев дарява на училищната библиотека петдесет тома българска литература.

 Същата учебна година всички черни дъски се подменят с бели такива.

 През учебната 2006 -2007 година Основно училище „Христо Ботев” заедно с община Раковски кандидатства по проект за „Повишаване на енергийната ефективност” , благодарение на който е направен основен ремонт на сградата. През 2007 година учителите в Основно училище „Христо Ботев” се включват и в най-продължителната стачка на българските учители.  Същата учебна година училището се включва в множество проекти – както свои собствени, така и в такива, на които е партньор. Чрез проекта „ Библиотеката – желана територия на ученика” се изгражда и интернет читалня. Училището е партньор и на много проекти за интеграция на ромите в общината.

  От 2006 година в Основно училище „Христо Ботев” се поставя началото на театрална трупа, която бележи  отличия в Национални и Международни фестивали.

 През 2009 година по програма на МОН е обновена спортната площадка в Основно училище „Христо Ботев” с  футболно и волейболно игрище.  Игрището е открито от Министър на младежта и спорта – Свилен Нейков.

2009-2010 учебна година стартира с нов директор г-жа Кремена Пашкулова от град Раковски.

 Учебната 2011-2012 година бележи големи постижения за спортните клубове в Основно училище „Христо Ботев”. Баскетболният отбор е победител в Областно състезание.  Спортните и културни възможности на ученицете от основно училище „Христо  Ботев” се развиват и усъвършенстват и до ден днешен.

  Независимо от трудния икономически живот  гражданите на нашия малък град Раковски дават „мило и драго” , за да образоват децата си и да ги превърнат в млади, амбициозни, знаещи и можещи хора. Основно училище „Христо Ботев” може да се похвали, че в неговите класни стаи са учили и са се възпитавали бъдещи висшисти, кметове, общински съветници и хора с добра реализация, както и световно известни спортисти. Горди сме, че даденият старт в нашето училище е толкова достоен.

към началото