История

История на училището

Училището в с. Реджина Мария (кв.”Левски” гр. Балчик) е открито на 10.03.1941година. Учениците са били деца на преселници от Северна Добруджа около 120 на брой в четири отделения и с назначени четирима учители. Училището се помещава в сградата на бившето румънско училище – нова недовършена постройка с две малки класни стаи, много неудобни и един салон.

През лятото на 1942 година се извършва ремонт, при който големият физкултурен салон е преграден и превърнат в две класни стаи. Едната от малките стаи е приспособена на учителска стая, а другата – за стая на прислугата.

Учениците непрекъснато се увеличават и сградата е крайно недостатъчна.Не могат да се провеждат нормални учебни занятия. По тази причина през 1947 година се започва изграждане на разширение, като за учебната 1948/1949 година е завършен първия етаж, а през 1951 година е построен и втория.

За учебната 1951/1952 година училището прераства от начално в основно – прогимназия до VІІ клас(ІІІ клас на прогимназия). Разполага с четири големи и удобни класни стаи. Много скоро учебната сграда става недостаточна за нарасналия състав на училището. Налага да се разширява още и през 1962 година влизат за ползване още четири стаи. През 1963/1964 година към средния курс е открита занималня. Преместен е интерната от Средното училище към училище “Антим І”. Започва да функционира и детска градина. Обхватът на училището все повече нараства и през януари 1964 година е назначен и заместник директор. Същата година е открита и вечерна прогимназия с две паралелки – V и VІІ клас.

В началото на учебната 1968/69 година към Основно училище “Антим І” са прехвърлени учениците от с. Царичино.

През 1974/75 одина се поставя въпроса за строителство на ново училище.

От 1978 година до 1980 година се строи физкултурния салон към училището и за учебната 1980/81 година е пуснат в действие. Същата година започват изкопни работи за строителство на новото училище. Няколко пъти е започвано и замразявано строителството на разширението поради липса на средства, работници, изпълнителска организация и т.н.

В началото на1988/89 година се сбъдват дългогодишните мечти на жителите на кв.Левски. Отваря врати новопостроеното разширение към училището.

През учебната 1989/90 година ОУ “Антим І” прераства в ЕСПУ с прием на ІХ клас. Става второто средно образователно училище за гр. Балчик. , но за съжаление само за една година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *