Прием в първи клас

                   Прием в първи клас                                    учебна 2022/2023 година

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
Заявление-за-участие-в-класиране

Прием в І клас за учебната 2021/2022 година

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН- ПРИЕМ : ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ , ПО 24 УЧЕНИЦИ

ГРАФИК-НА-ДЕЙНОСТИТЕ-ПО-ПРИЕМА-В-ПЪРВИ-КЛАС-20212022
Заявление-за-участие-в-класиране

 

Прием в І клас за учебната 2019/2020 година

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН- ПРИЕМ : ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ , ПО 24 УЧЕНИЦИ

Заявление за участие в класиране

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС 201920

 

 

 

 

 

 

 

Прием в І клас за учебната 2017/2018 година

две паралелки

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Основно училище „Антим І” осигурява на вашето дете:

 • европейско качество на преподаване;
 • конкурентно образование;
 • блaгоприятен за личностното развитие климат;
 • училищна среда, подпомагаща активното участие на учениците в учебно- възпитателния процес;
 • подкрепа на инициативността;
 • стимулиране на нагласитe за съвместни дейности;
 • възможност за развитие на способностите и дарбите на учениците;
 • разнообразие от образователни, културни и спортни дейности;
 • работа на учениците със специални образователни потребности с ресурсен учител;
 • електронен дневник;
 • начална компютърна грамотност;
 • оптимално структуриран дневен режим;
 • целодневна организация на учебния процес;
 • обособена сграда за учениците от начален етап;
 • физкултурни салони;
 • ученически униформи- 1-4 клас;
 • бюфет и стол с обособен кът и питателна храна;
 • компютърен и мултимедиен кабинет;
 • модерна библиотека;
 • психолог;
 • здравно обслужване;
 • здравословна среда, ред и чистота, слънчеви и уютни класни стаи;
 • целодневна охрана и видеонаблюдение.

График на дейностите:

1. Отворени врати за родителите Всеки работен ден
2.Подаване на заявления  по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за записване в училището и за проучване на желанията за обучение по избираеми и факултативни часове , целодневна организация  до 16.06.2017 г.

8,00ч.-17,00ч.

3.Родителски срещи
Информационна родителска среща 20.04.2017г.
Обявяване на разпределеието на децата по паралелки 26.06.2017 г.
По паралелки 04.09.2017г.
4.Критерии за прием в І клас. За учебната 2016/2017 година, в училището ще бъде осъществен прием в две паралелки по критерии, приети на заседание на ПС:

– подадено заявление от родител

– завършена подготвителна група в ДГ

–   друго дете в семейството, обучаващо се в училището

–     месторабота на родителите в района на училището

– местоживеене в гр. Балчик и селищата на общината

–    /Специфични случаи включват : самотен родител, сирак, полусирак, близнаци, деца със СОП, многодетни семейства /

5.Необходими документи за записване в първи клас:Заявление по образец на училището, акт за раждане/копие/, удостоверение за завършена подготвителна група/копие/-юни и талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика/септември/

Заповядайте при нас!

Ние очакваме Вас и Вашите деца с доверие, обич и усмивка!

С уважение,
Румяна Петрова
Директор на ОУ „Антим І”
град Балчик

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *