Бюджет

Отчет на бюджет –  третото тримесечие 2019 година

Шифър Параграф План Отчет
0101 Заплати и възн. по тр.прав. 672000.00 377200,92
0205 Изпл.суми СБКО облекло 37000,00 25692,00
0208 Обезщетение 33120,00 152,16
0209 Други плащания 4000,00 1468,71
1011 Храна 1000,00 0
1012 Медикаменти 400,00 0
1013 Постелен инвентар и облекло 2000,00 900,00
1014 Учебници и науч.р-ди – книги 21290,00 19426,50
1015 Материали 18000,00 11967,63
1016 Вода,горива и ел.енергия 42061,00 18820,29
1020 Разходи за външни услуги 26450,00 19329,88
1030 Текущ ремонт 16000,00 5215,29
1051 Командировки в страната 2300,00 1031,39
1062 Разходи за застраховки 800,00 23,97
1091 Други разходи за СБКО 1000,00
1092 Разходи за глоби и неустойки 100,00
5201 Придобиване на ком и хардуер 21382,00 13459,00
5203 Придобиване на друго оборудв. 4368.00 3678.07
5205 Придобиване на стопански инвентар 8675.00 0
0551 Осигурителни вноски за ДОО 76900,00 44503,16
0552 Осигурителни вноски за учител.фонд 27901,00 13894,69
0560 Здравноосигурителни вноски 32402,00 18342,12
0580 Вноски за ДЗПО 18901,00 9443,15
 1901 Държавни данъци и такси 800,00 218,00
2991 Други разходи за лихви 100,00 0,92
4219 Други текущи трансфери за домак. 601,00 400,00
5301 Придобиване на пр.продукти 4000,00 0
Общо 1072487,00 585166,93

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *