Месечни архиви: септември 2016

График на дейностите

 

График  на дейностите в сборна ПИГ за I срок  на учебната 2016-2017 г.

 

13.00 – 13.30 – Организиран отдих и спорт(Обяд)

13.30 – 14.00 – Организиран отдих и спорт(Игри)

14.00 – 14.10 – Междучасие

14.10 – 14.50 – Самоподготовка

14.50 – 15.00 – Междучасие

15.00 – 15.40 – Самоподготовка

15.40 – 15.50 – Междучасие

15.50 – 16.30 – Занимания по интереси

16.30 – 16.40 – Междучасие

16.40 – 17.20 – Занимания по интереси

 

График на дейностите в Предучилищна група за I срок  на учебната 2016-2017 г.

 

07.30 – 07.45 – Прием на децата

07.45 – 08.00 – Утринна гимнастика

08.00 – 08.20 – Закуска

08.30 – 09.00 – Ситуация

09.00 – 09.10 – Междучасие

09.10 – 09.40 – Ситуация

09.40 – 09.50 – Междучасие

09.50 – 10.20 – Ситуация

10.20 – 10.30 – Междучасие

10.30 – 11.00 –Ситуация

11.00 – 12.00 – Игри

12.00 – 12.30 – Изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторически данни

На 14. 09. 1887 г. в с. Къшлата за първи път се открива училище .Пръв учителствал в него е Кою Иванов Караиванов,роден през1863г. в с.Нова-Мъхала(Люляк) Старозагорско.За целта е била взета под наем стара турска къща. Открива се Първо отделение , в което са постъпили 15 деца от родовете Лалчеви и Караиванови. Постепенно са се открили Второ, Трето и Четвърто отделение.До 1904 г. са преминали следните учители:
1890-1891 – Дона С. Богданова от Стара Загора водила 4 слети отделения
1891-1892 – Боню Стойчев-р.1866 г. от Ветрен водил 4 отделения.
1892-1893 – Атанас Зафиров от Стара Загора водил 4 отделения
1893-1894- Боню Стойчев от Ветрен водил 4 отделения
1894-1895- Кою Иванов Караиванов и Боню Стойчев
1896-1897- Ана Цветкова от Казанлък водила 4 отделения
1898-1899- Иван П. Овчаров от с.Елхово водил 4 отделения
1899-1900- Иван Марков от с. Ветрен
1900-1901- Мария Д. Лозева от Стара Загора
1901-1902- Рашо Калинков от Казанлък
1902-1904- Петко Арнаудов и Пена Григорова от Казанлък водели по две слети отделения
1904-1921 –учителствали Петко Ив.Арнаудов и Тодора Арнаудова
1922-1923 – Открила се прогимназия с Първи клас.
Първи директор на прогимназията и първото начално училище е Стефан Нонов от Енина, Казанлъшка околия
1925 г. –Започнала се постройка на ново училище с отпуснат заем от държавата на стойност 600 000 лв.
Къшлянско Основно Народно училище” Отецъ Паисий”
1925-1926- Тодора Арнаудова и Христо Нонов
1927-1928- Избран директор Генчо Караиванов
1931-1932- учителствувал Тодор К. Лалчев от Зимница и е назначен за главен учител
1934-1935- Иван Лесов е назначен за главен учител и е учителствувал до 1948-1949 г.
Основно народно училище” Отец Паисий”
1949-1950- Назначен Стоян Илиев Стоянов за директор на училището
През учебната 1971-1972г. за директор е назначена Пенка Пенева Митева от Зимница .Тази длъжност тя е заемала до 1985 г.
На 20.09.1985 назначен за директор Иван Петков Вълков- р. 27.10.1937 г. и заема длъжността до 2002 г.
2002-2003 г. – нов директор Цветана Бонева
2003-2004 г. – директор Донка Севданска
Начално училище” Паисий Хилендарски” променя своето име Начално училище „ Свети Паисий Хилендарски”
2004 г. –директор Райна Павлова
От март 2005 г. директор Павлина Павлова

Общественици допринесли за развитието на училището:
Петко Арнаудов- дал много за построяването на училището
Тодора Арнаудова
Иван Арнаудов- зъболекар
Марко Тодоров Котуков- участник в Септемврийското въстание, уволнен като учител, следвал стоматология и станал известен зъболекар в Казанлък
Тодор Кънев Лалчев- роден в Зимница, главен учител в родното си училище след което продължил образованието си в правния факултет.
Иван Лесов-съдействал за създаването на училищна библиотека , съдействал и за създаването на трапезария за деца сирачета.
За своя 120 годишен период текучеството на учители не е малко, но всеки от тях е дал всичко онова от себе си за обучението и възпитанието на поколенията .Бихме го изразили в цифри така:
Завършили висше образование-30
Юристи-2
Лекари-4
Инженери-3
Журналисти-1
Духовната сфера-Старозагорски митрополит Панкратий- член на световния съвет на мираНа 14. 09. 1887 г. в с. Къшлата за първи път се открива училище .Пръв учителствал в него е Кою Иванов Караиванов,роден през1863г. в с.Нова-Мъхала(Люляк) Старозагорско.За целта е била взета под наем стара турска къща. Открива се Първо отделение , в което са постъпили 15 деца от родовете Лалчеви и Караиванови. Постепенно са се открили Второ, Трето и Четвърто отделение.До 1904 г. са преминали следните учители:
1890-1891 – Дона С. Богданова от Стара Загора водила 4 слети отделения
1891-1892 – Боню Стойчев-р.1866 г. от Ветрен водил 4 отделения.
1892-1893 – Атанас Зафиров от Стара Загора водил 4 отделения
1893-1894- Боню Стойчев от Ветрен водил 4 отделения
1894-1895- Кою Иванов Караиванов и Боню Стойчев
1896-1897- Ана Цветкова от Казанлък водила 4 отделения
1898-1899- Иван П. Овчаров от с.Елхово водил 4 отделения
1899-1900- Иван Марков от с. Ветрен
1900-1901- Мария Д. Лозева от Стара Загора
1901-1902- Рашо Калинков от Казанлък
1902-1904- Петко Арнаудов и Пена Григорова от Казанлък водели по две слети отделения
1904-1921 –учителствали Петко Ив.Арнаудов и Тодора Арнаудова
1922-1923 – Открила се прогимназия с Първи клас.
Първи директор на прогимназията и първото начално училище е Стефан Нонов от Енина, Казанлъшка околия
1925 г. –Започнала се постройка на ново училище с отпуснат заем от държавата на стойност 600 000 лв.
Къшлянско Основно Народно училище” Отецъ Паисий”
1925-1926- Тодора Арнаудова и Христо Нонов
1927-1928- Избран директор Генчо Караиванов
1931-1932- учителствувал Тодор К. Лалчев от Зимница и е назначен за главен учител
1934-1935- Иван Лесов е назначен за главен учител и е учителствувал до 1948-1949 г.
Основно народно училище” Отец Паисий”
1949-1950- Назначен Стоян Илиев Стоянов за директор на училището
През учебната 1971-1972г. за директор е назначена Пенка Пенева Митева от Зимница .Тази длъжност тя е заемала до 1985 г.
На 20.09.1985 назначен за директор Иван Петков Вълков- р. 27.10.1937 г. и заема длъжността до 2002 г.
2002-2003 г. – нов директор Цветана Бонева
2003-2004 г. – директор Донка Севданска
Начално училище” Паисий Хилендарски” променя своето име Начално училище „ Свети Паисий Хилендарски”
2004 г. –директор Райна Павлова
От март 2005 г. директор Павлина Павлова

Общественици допринесли за развитието на училището:
Петко Арнаудов- дал много за построяването на училището
Тодора Арнаудова
Иван Арнаудов- зъболекар
Марко Тодоров Котуков- участник в Септемврийското въстание, уволнен като учител, следвал стоматология и станал известен зъболекар в Казанлък
Тодор Кънев Лалчев- роден в Зимница, главен учител в родното си училище след което продължил образованието си в правния факултет.
Иван Лесов-съдействал за създаването на училищна библиотека , съдействал и за създаването на трапезария за деца сирачета.
За своя 120 годишен период текучеството на учители не е малко, но всеки от тях е дал всичко онова от себе си за обучението и възпитанието на поколенията .Бихме го изразили в цифри така:
Завършили висше образование-30
Юристи-2
Лекари-4
Инженери-3
Журналисти-1
Духовната сфера-Старозагорски митрополит Панкратий- член на световния съвет на мира13895480_634834943350716_6147756068612268982_n 13902703_634834946684049_7795613961343228047_n 13920077_634834930017384_5739465444176724225_o