Проекти

На ОУ „Христо Никифоров“

  1. „Обичам природата – и аз участвам“ – финансиран от МОСВ и ПУДООС по национална програма „За чиста околна среда – 2016“
  2. „Аз успявам в България“ – финансиран по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 2016 година, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ – прогимназиален етап

 

На Сдружение „Училищно настоятелство „Христо Никифоров“

„Пътешествие в света на игрите от миналото“ – финансиран по чл. 9, ал. 1, т. 1 на Раздел I на Правилник за функционирането на общински проектен фонд при Община Ловеч.

Учениците от Основно училище „Христо Никифоров” направиха вълнуващо пътешествие в света на игрите от миналото. Те събраха и  разучиха различни игри от времето на нашите баби и дядовци, а своите представи за тогавашните забавления претвориха в рисунки. Проектът  „Пътешествие в света на игрите от миналото“ е на   Сдружение „Училищно настоятелство Христо Никифоров“, финансиран от общински проектен фонд при Община Ловеч.

sliapa-baba-1

Изложбата по проекта ще се състои на 29 ноември от 16,00 часа в изложбена зала ”Покрит мост” на Регионален исторически музей-Ловеч.

МОН

logo_sp_eslogo-bg-right

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)