Актуално

Детско полицейско управление

На 15 февруари малките полицаи от детското полицейско управление проведоха интерактивно занимание водено  от инспектор Марияна Иванова психолог  в ОД на МВР – Ловеч и Иван Бойчев от РУ на МВР – Ловеч.

Чрез ролеви  игри децата се докоснаха до света на хората с увреждания, изгледаха филмчета с казуси, които сами разрешиха и работиха в екип. Заниманието беше насочено към това, децата да се поставят на мястото на другия, да станат по-толерантни във взаимоотношенията си и да осъзнаят, че проблемите на хората с увреждания идват не толкова от състоянието им, колкото от средата, която не е достатъчно гостоприемна към различието.

 


ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ – СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

ОУ „Христо Никифоров” обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 1 /един/ кв.м., находяща се на първи етаж в Стара сграда на ОУ „Христо Никифоров”, представляваща СГРАДА с идентификатор 43952.506.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80, със застроена площ от 382 кв.м., брой етажи: два, с предназначение: сграда за образование, с цел поставяне на 1 /един/ брой вендинг автомат за продажба на пакетирани храни и напитки.

Начална тръжна цена: Минимална месечна наемна цена – 26,00 /двадесет и шест/ лева на кв.м. без ДДС.

Срок на договора – 5 /пет/ години, считано от датата на сключване.

Търгът ще се проведе на 26.02.2019 г. /вторник/ от 14,00 часа в ОУ „Христо Никифоров“, зала № 26 /нова сграда/.

Документация за участие в търга може да бъде закупена в касата на ОУ „Христо Никифоров“ всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. от 11.02.2019 г. до 25.02.2019 г. Цената на документацията за участие е 10 /десет/ лева, които се внасят при закупуването й в касата на ОУ „Христо Никифоров” Ловеч и не подлежат на възстановяване.

За участие в търга кандидатите внасят депозит в размер на 10% върху  минималната годишна наемна цена или 31,20 лв. /тридесет и един лева и двадесет стотинки/ за всяка отделна позиция. Депозитът се представя в парична сума, която се внася в касата на ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч.

В случай, че за участие в първоначалния публичен търг няма регистрирани и допуснати двама кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.03.2019 г. /вторник/ от 14,00 часа в зала № 26 /нова сграда/ при същите условия.


На 1. 02. учениците от трети клас се събраха за да закрият програмата с представлението „Плодчетата“.

В представлението малко момче се оплаква,че не обича плодове, но среща феята на плодовете, която го запознава със своите поданици и те му разказват защо е полезно да се хапват плодове. След това феята на зъбките му разказва каква е ползата от млечните продукти за здравето на нашите кости и зъби. Накрая момченцето иска плод за закуска, а за десерт след вечерята кисело мляко с плодове.

Гостите се запознаха са основните хранителни вещества в храните. Запознаха се с любопитни факти от живота на домашните любимци и научиха че и те трябва да се хранят правилно и здравословно.

На 6. 02. учениците от първи клас също проведоха тържество за плодовете. С атрактивни костюми и коронки те представиха плодовете. А за финал се почерпиха с вкусните плодови шишчета които бяха направила преди това.

Гост и на двете тържества беше г-жа Милка Аладжова – директор на училището. Тя похвали младите актьори и показа удовлетворението си за добре свършената работа по проект По-здрави деца на Нестле.

С това проектът завърши, но ние пожелаваме на всички участници и гости да не спират да се хранят здравословно, да се движат повече и да пият достатъчно вода.

А вие можете ли да довършите поговорката Закуската изяж сам, обяда раздели с приятели, а вечерята дай на ………?

До нови срещи със здравословната и вкусна храна.


ОБЯВЛЕНИЕ

ОУ „Христо Никифоров” обявява процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост с обща площ от 3 /три/ кв.м., разделени на по 1 /един/ кв.м., с цел поставяне на 2 /два/ броя кафе машини и 1 /един/ брой вендинг автомат за продажба на пакетирани храни и напитки в ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч на основание решение № 858 от 25.10.2018 г. на Общински съвет Ловеч, както следва:

  1. Част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 1 /един/ кв.м., находяща се на първи етаж в централното фоайе на Нова сграда на ОУ „Христо Никифоров” представляваща СГРАДА с идентификатор 43952.506.38.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 80, със застроена площ от 891 кв.м., брой етажи: четири, с предназначение: сграда за образование, с цел поставяне на 1 /един/ брой кафе машина;
  2. Част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 1 /един/ кв.м., находяща се на трети етаж в Нова сграда на ОУ „Христо Никифоров” представляваща СГРАДА с идентификатор 43952.506.38.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 80, със застроена площ от 891 кв.м., брой етажи: четири, с предназначение: сграда за образование, с цел поставяне на 1 /един/ брой кафе машина;
  3. Част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ от 1 /един/ кв.м., находяща се на първи етаж в Стара сграда на ОУ „Христо Никифоров” представляваща СГРАДА с идентификатор 43952.506.38.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80, със застроена площ от 382 кв.м., брой етажи: два, с предназначение: сграда за образование, с цел поставяне на 1 /един/ брой вендинг автомат за продажба на пакетирани храни.

Участниците могат да подават заявления за участие за една или повече позиции.

Начална тръжна цена: Минимална месечна наемна цена – 26,00 /двадесет и шест/ лева на кв.м. без ДДС.

Срок на договора – 5 /пет/ години, считано от датата на сключване.

Търгът ще се проведе на 22.01.2019 г. /вторник/ от 14,00 часа в ОУ „Христо Никифоров“, зала № 26 /нова сграда/.

Документация за участие в търга може да бъде закупена в касата на ОУ „Христо Никифоров“ всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. от 07.01.2019 г. до 21.01.2019 г. Цената на документацията за участие е 10 /десет/ лева, които се внасят при закупуването й в касата на ОУ „Христо Никифоров” Ловеч и не подлежат на възстановяване.

За участие в търга кандидатите внасят депозит в размер на 10% върху  минималната годишна наемна цена или 31,20 лв. /тридесет и един лева и двадесет стотинки/ за всяка отделна позиция. Депозитът се представя в парична сума, която се внася в касата на ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч.

В случай, че за участие в първоначалния публичен търг няма регистрирани и допуснати двама кандидати, повторен търг ще се проведе на 29.01.2019 г. от 14,00 часа в зала № 26 /нова сграда/ при същите условия.


Отборът на ОУ „Христо Никифоров” грабна купата на Oбщина Ловеч в коледния турнир по футбол

 Купата на Община Ловеч от коледния турнир по футбол на малки врати бе спечелена от отбора на ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч.  Традиционният коледен турнир по футбол на малки врати за деца, родени 2008-2009 г., се проведе на 20 декември 2018 година в Многофункционална спортна зала в ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“ – Ловеч. Състезанието бе организирано от Община Ловеч и Областен съвет на Български футболен съюз – Ловеч. Плакет за най-техничен състезател  получи  Иван Вълчев.

 

 


Победителите в конкурса за „ Най- хубава коледна украса на класна стая”

     На 21 декември бяха връчени наградите на победителите в училищния конкурс за най-добре украсена класна стая.

На първо място във възрастова група  1-4 клас са 4 „в” клас, второто място заеха децата от 2 „б” клас и на трето място са 3 „б” клас.

Във втора възрастова група победители са 6 „б” клас, следвани от 5 „а”, а третото място е за 5 „б” клас.


Учениците от ОУ „Христо Никифоров“ гостуваха на Главна дирекция „Национална полиция“

Учениците от Детското полицейско управление, придружени  и от директора на ОДМВР – Ловеч старши комисар Милен Маринов и класния си ръководител Юлия Великова, бяха посрещнати сърдечно от директора на ГДНП главен комисар Христо Терзийски и заместника му – старши комисар Благородна Макева. Малките полицаи подариха на ръководството на ГДНП свои рисунки на символа на Ловеч – покрития мост на Колю Фичето и изработени от тях сурвакници. По стара българска традиция, те сурвакаха домакините и отправиха благослови. Децата  посетиха залата за видеоконтрол на Пътна полиция, запознаха се с работата на сектор „Реагиране и проникване“ и отблизо разгледаха тяхното въоръжение. За тях домакините бяха приготвили лакомства и персонални подаръци.

Учениците  присъстваха и на церемонията по награждаване на отличените деца в Националния конкурс за детска рисунка  на тема „Полицаят е мой приятел и учител“. Трета награда в конкурса получи Илиян Михайлов, ученик от 2 „а“ клас в ОУ“Христо Никифоров“

Възпитаниците на детските полицейски управления гостуваха по-късно и на министъра на вътрешните работи и на главния секретар на МВР. Те сурвакаха за здраве и пожелаха успехи на Младен Маринов и на гл.комисар Ивайло Иванов. 

 


Единадесет ученици с медали от Националното състезание „Моята родина „

Учениците от втори, трети и четвърти клас от ОУ „Христо Никифоров „спечелиха 11  златни, сребърни и бронзови медали в първи кръг от Националното състезание „Моята родина “


Конкурс за коледна картичка

На 20 декември  бяха наградени участниците  в конкурса за коледна картичка организиран от  Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс , гр. Ловеч. Класиралите се ученици от ОУ „Христо Никифоров” са Калоян Топалов от 2 в клас, Кристиан Вълчев от 3 г  клас и Ванеса Цочева от 7 а клас.

  


Още един прекрасен подарък за Коледа

Теодора Ангелова от V „б“ клас в благородно съревнование с деца от цяла България извоюва първо място в Националния конкурс за православна поезия и проза „Рождество на Спасителя“.  Чрез своето постижение талантливото момиче доказа, че учениците от  ОУ„ Христо Никифоров“се възпитават в духа на християнските ценности и добродетели.

откъс от есето“ Рождество на Спасителя“

  Христовото рождение за нас – хората, е неоценимо. То означава  радост и надежда.  Денят на Рождеството сплотява и сближава; и като че ли  хората стават по-усмихнати и отварят сърцата си за доброто така, както проповядва Спасителят. Има нещо друго от Божия живот, което трябва  да ни служи за пример. Смиреният Божи син се ражда в кошара, идва от низините, живее скромно и помага на бедните и болните, отвръща глава от могъществото и властта. Ние, които тачим Бога, трябва  да  следваме неговата нравственост – да бъдем отзивчиви към чуждото страдание не само на думи , но и на дела, да не се възгордяваме от успехите, да не си мислим, че сме нещо повече  от другите.


Връчиха наградите за детско творчество

На 18 декември в РБ „проф.Беню Цонев“  беше представен  Алманаха за детско творчество „Пъстра дъга”.  В него са включени  ученици, спечелили престижни награди през годината от международни и национални конкурси и състезания в областите литература, изобразително изкуство, музика, танцово изкуство и наука. Адмирации за Никола Бочев с преподавател Бистра Спасова, който влиза в алманаха с първото си място на XVI Национален  конкурс „Бог е любов“.

 

Ученици от ОУ „ Христо Никифоров“ с призови места в       

                                 Национален   конкурс

На 14 декември в Националния дворец на децата се състоя официалната церемония по награждаването на победителите в Националния конкурс по гражданско образование „Хората-еднакви и различни“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година. Целта му е да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество, да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;  да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност, равноправието и свободата. В изявата участват ученици от 5 до 12 клас. Компетенто жури в състав: Председател: Албена Мерджанова – заместник-директор по учебно-творческата дейност в Национален дворец на децата; Членове: Юлия Близнашка – старши учител в Национален дворец на децата, Цветомила Бечева – специалист-организатор в Национален дворец на децата,   присъди първо място на ученичката   от V „б“ клас Никол Минкова Петкова и трето място на Габриела Георгиева Миролюбова, също от V „б“ клас при  учениците в първа възрастова  група. Призьорите бяха наградени с медал, диплом и предметна награда. Грамота получи техният учител консултат госпожа Теменужка Манолова-старши учител по български език и литература. Есетата, с които възпитаничките на ОУ „Христо Никифоров“ постигнаха този успех, са на тема „ Европа – нашият общ дом“. В   творбите си таланливите деца поставят акцент върху своя принос за превръщането на Европа в място, където биха искали да живеят, за гордостта да си българин и любовта  към родината.

Нашите успехи

Ивайла Начева от 1 клас спечели  второ място на Коледното  математическо състезание 2018г. То се проведе в събота 8 декември. Форматът на състезанието включваше 9 задачи с избираем отговор и една, изискваща подробно решение. Времетраенето беше 90 минути. Грамотата на малката участничка  връчи директорът на училището г-жа Милка Аладжова.

 

 Габриела Миролюбова от пети клас получи поощрителна награда в  XІІІ Национален конкурс  за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Морето, морето, морето…”  Тя участва в раздел поезия със стихотворението „Признание”.  През тази година участие в конкурса взеха 354 деца от 65 населени места. Те се представиха с 426 творби на морска тематика. Отличените в различни възрастови групи получиха поощрение, грамоти и плакети.

 


Учениците от 3 „в“ клас се включиха в традиционната коледна  работилница организирана от Регионална библиотека „Проф.Беню Цонев“.


Грейна празничната елха в Ловеч

На четвърти декември тържествено бяха запалени празничните светлини на Коледната елха пред Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“  Тържеството започна с едночасова програма, в която взеха участие  учениците от ОУ”Христо Никифоров”  Християн Кръстев и Габриела Кушева от 2 „б” клас  рецитираха стихотворения, а вокалната група към училището с ръководител Милена Кирацова изпълни песента „Коледата вече е дошла”. На финала всички направиха традиционното обратно броене и светлините грейнаха за радост на малки и големи.
Час по-рано бяха наградени участниците в конкурса за украса на коледна елха, в който също взеха участие  наши ученици. Наградите връчи заместник-кметът Венцислав Христов. Празникът завърши с пищна празнична заря и народно хоро.

     


   К Р И Т Е Р И И

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС

„НАЙ-ХУБАВАТА КОЛЕДНА УКРАСА

НА КЛАСНА СТАЯ”

  1. Въображение, оригиналност и атрактивност на идеята.
  2. Естетика и стил в аранжиране на цялостното пространство.
  3. Приветлива, подредена и чиста класна стая.

Победителите ще получат вкусни награди!


 


Професията ветеринарен лекар

Групата по   Проект ,,С поглед в бъдещето – училището има смисъл“  с ръководител Иванета Ганчева, продължи своята работа през месец ноември като часовете се

се проведоха в новите модерни кабинети в НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.      Ветеринарните лекари д-р Евелина Стоянова и д-р Николай Николов увлекателно запознаха учениците с работата на ветеринарния лекар. Децата се срещнаха с ръководството на училището и преподаватели от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина. Инженер Сийка Динкова  представи  специалностите ветеринарен  техник и техник – технолог по качеството на храните и напитките.

Темата ,,Любопитни факти във ветeринарната медицина“ се проведе под формата на забавна викторина, в която учениците показаха завидни познания за животните.

Изгледаха филм за оглеждане на домашни любимци. Изтъкна се мястото и ролята на ветеринарния лекар при отглеждане на домашния любимец, поставянето на ваксинации и редовната среща със специалиста.


Учениците от ОУ ”Христо Никифоров”

отбелязаха Въведение Богородично

  По традиция ученици, учители и родители в Ловеч  отбелязват един от големите хриситянски празници. На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство. От векове  дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби.

В навечерието на Въведение Богородично, учениците от ОУ “Христо Никифоров“, изучаващи СИП – Религия припомниха ценностите на семейството. Те събраха свои приятели, близки и учители в храм „Въведение Богородично“, където с песни  и стихотворения представиха  историята на празника и значимостта на добрите отношения между родител и дете. Децата благодариха на своите родители за обичта и всеотдайните  грижи, с които ги даряват всеки ден и напомниха  на присъстващите за силата и значението на християнските добродетели. Те пожелаха на всички пламъкът  на  надеждата  винаги да гори в техните сърца,  за да  запазят вярата и любовта завинаги. Учениците от трети клас бяха подготвили  викторина с въпроси, касаещи църковните празници, в която взеха участие и техните родители.

Гости на събитието бяха Негово  Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил, Венцислав Христов-заместник-кмет на Община Ловеч, г-жа   Дренска – началник на отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“в Община Ловеч, г-жа  Милка Аладжова – директор на училището, учители и  родители.

Основно училище „Христо Никифоров” е учебно заведение, в което се държи на  християнските ценности. То е училището с най-много ученици, изучаващи СИП-Религия като сформираните групи обхващат деца от първи до пети клас.


Международен ден на толерантността

По повод деня на толерантността 16 ноември учениците от шести клас изработиха постери с послания и казаха „не” на безразличието.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.


Превантивна работа с учениците

През настоящата учебна  година в ОУ „Христо Никифоров” се работи по две програми съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Ловеч „Програма за превенция и осведоменост за заплахите от киберпрестъпления и безопасна работа в интернет” и „ Програма за превантивни уроци, обучения и работни дискусии по темата „Трафик на хора” предназначена за учениците от 6 и 7 клас”. Работата в училището се осъщесвява от педагогическия съветник с помощта на класните ръководители.

От началото на учебната година са проведени анкетни проучвания сред учениците с цел изследване на информираността по темите.

Проведени са редица беседа и уроци с ученици от първи до седми клас;презентации по темите: ”Безопасен интернет” и „Кибертормоз”, съобразени с възрастовите особености на учениците, на които бяха разяснени основните опасности и начините да работиш безопасно в интернет.

По темата „Трафик на хора” целта е учениците да получат обективна информация за предпоставките за уязвимост, рисковите групи и да развият способност да разпознават риска от въвличане в трафик на хора спрямо тях или спрямо лица от тяхното обкръжение. На 05 ноември беше изнесен урок пред ученици от 7 клас, съвместно с инспектор ДПС при РУ на МВР – Ловеч Ивелин Попов. На тема„ Прилики и разлики между трафик на хора, миграция и каналджийство”.

През месеците октомври и ноември в ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч бяха проведени беседи за вредата от наркотиците с ученици от 4, 5 и 6 класове. Целта на занятието е да се изтъкнат рисковете и да се предотврати посягането на учениците към забранени вещества.Беседата е съпроводена с раздаване на листовки, изработени от МКБППМН – Ловеч. Материалите представят историята на граничарско куче, занимаващо се с откриване на наркотични вещества. След като бъде прочетен текста на гърба на листовката и бъдат обсъдени проблемите, учениците сами сгъват листа във формата на полицейско куче. Занятията са изключително забавно за децата, съчетавайки беседа с практическо занимание.

Дейностите по програмите продължават през цялата учебна година като предвиждат и работа с родителите.Квалификация

На 10 ноември колективът на ОУ ”Христо Никифоров” премина обучение на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция.”

Водещ беше психолога Даниела Червенакова, лектор към РААБЕ, която представи техники за комуникация и активно слушане.

Активното взаимодействие между учители, ученици и родители е залог за успешна работа. Общуването и сътрудничеството със семействата на учениците е от изключителна важност за изграждане на загрижена училищна общност, защото семейството е първообраз на обществените отношения. Това поражда необходимостта от умения за водене на добра комуникация, съобразена с многообразието от личностни особености на ученици и родители. По тази причина мото на семинара бяха думите на Хенри Дейвид Торо: „Нужни са двама, за да се изкаже истината: единият – за да говори, а другият – за да слуша”.


ЗАПОВЕД – ПРОЦЕДУРА ПО ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ


Страхотни емоции и радостни преживявания изпитаха децата от ХК „Осъм“ – Ловеч на провелия се днес турнир в Спортната зала в града на река Осъм. За първи път децата до 10-годишна възраст играха хандбал и се представиха повече от добре.

Малките ловешки хандбалисти победиха „Дунав“ (Белене) с 18-16 (на полувремето, 10-5) и „Шугар“ (Плевен) с 9-4 (5-3).

Със огромно желание се включиха всички деца и заслужено спечелиха две победи в първите си два мача.

Всички деца са ученици във 2-ри и 3-ти клас от ОУ „Христо Никифоров“ и тренират с подкрепата на ЦПЛР-ОДК Ловеч, съобщи наставникът им Виктор Симеонов.


Нови ученически шкафчета

От началото на учебната година всички ученици от начален етап имат персонални шкафчета в класните стаи.  Идеята е децата да  оставят учебниците и помагалата в шкафчетата, с което да се постигне  олекотяване на ученическите раници.


Основно училище „Христо Никифоров” стартира работата си

по Програма „Училището има смисъл”

Целта  еда се намали риска от отпадане на ученици като се покаже връзката между училището и професионалната реализация. Да се даде възможност на децата да открият своите интереси и да повишат мотивацията си.

Чрез изграждане на партньорство между училището  и професионалната общност, учители и професионалисти работят заедно, за да демонстрират на учениците в 6-ти клас пряката връзка между знанията, получавани в училище и компетенциите необходими в дадена професия. Децата от шести клас се срещат извънкласно с професионалисти от местната общност. През първия срок те ще се запознаят с различни професии.

През месец октомври група четири, с ръководител Иванета Ганчева, посетиха  ЗООПАРК -Ловеч и НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.  Учениците се запознаха  с работата на ветеринарния лекар. Проведоха срещи с д-р Стоянова  и д-р Николов ветеринарни лекари преподаватели в НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.

На срещата с д-р Николов беха разисквани темите „Грижи за отглеждане на дивите животни”, „Работата на ветеринарния лекар в ЗООПАРК гр. Ловеч”, а на тази с д-р Ивелина Стоянова „Отглеждане на домашни любимци. Начини на хранене и грижи за отглеждане”. Децата се запознаха с любопитни факти от ветeринарната медицина.

 


Първи ноември – ден на народните будители

На първи ноември ние се прекланяме пред делото на народните будители – тези велики българи, благодарение на които сме  успели  да се съхраним като нация. Малко са народите, които  знаят и почитат своите първоучители, които отдават заслужена почит  и уважение на хората, които в годините на изпитание са тласкали напред културното развитие на родината си. Тази година  първи ноември отново бе отбелязан тържествено в нашето училище.  Учениците от V „б“ клас разказаха на първокласниците за празника и пяха заедно с тях патриотични песни и химна на Република България.  В чест  на народните будители бе проведен интерактивен урок, бяха направени табла и колажи, бе създадена атмосфера на тържественост.


Нашите успехи

Ивона Атанасова Атанасова от СИП – Религия с преподавател Бистра Спасова  се класира на 1-во място в раздел стихотворение на  Седемнадесетия Национален конкурс ”Бог е любов” през 2018 год. в гр.Стара Загора.

   


 В седмицата на четенето – актьори четат на деца

Директорът на Драматичен театър – Ловеч, г-жа Биляна Петрова съвместно с артистите Богомила Николова и Явор Костов, прочетоха приказки на децата, посещаващи логопедичния кабинет в училището. Забавните истории бяха от автора Ръдиард Киплинг: „Защо китът има тясно гърло“, „Как камилата получи гърбицата си“, „Сказание за кенгуруто“. След прочита децата нарисуваха и най-дългата рисунка по приказката „Защо китът има тясно гърло“.


 

Актрисата Слава Георгиева гостува на първокласниците от

ОУ „Христо Никифоров”

  На 22 октомври първокласниците  откриха седмица та на четенето като изслушаха приказка прочетена от актрисата Слава Георгиева.

 Националната седмица на четенето е инициатива на Министерството на образованието и науката. Целта е да се насърчава и повишава грамотността на учениците. Над 3000 събития в цялата страна включват разнообразни игри, състезания, представяне на книги и национален маратон на четенето. Седмицата на четенето ще продължи до петък, 26 октомври.


СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

На 22. 10. 2018 г. учениците от театрален клуб „Шарено човече“ с ръководител г-жа Мирослава Ганчева при ОУ „Христо Никифоров“, представиха “ Красавицата и звяра“ пред учениците от първи клас. Така те отбелязаха старта на Националната седмица на четенето. Инициативата продължи  на 23. 10. 2018 г.  с представление пред  децата от  детска градина „Първи юни“ по покана на директорката Петя Станчева. Гост на събитието беше директора на училището  Милка Аладжова.


ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН!

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Милена Дамянова – Председател на комисията по образование и наука

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Еленко Начев – Началник РУО, Ловеч


Първо място  на  Международен конкурс спечели ученичка от ОУ,,Христо Никифоров‘‘.

Наградата е екскурзия до Москва.

Ивена Петрова от 6-б клас на ОУ,,Христо Никифоров‘‘ е класиран на  първо място  в раздел ,,Проза‘‘  на Международния конкурс ,,Заедно в 21-ви век‘‘.

Организатори на Международния конкурс са:

Фондация  „Устойчиво  развитие за България” съвместно със Синдиката  на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия”, Дружество „Найден Геров“, Федерация „Съюз на съотечествениците”, Руския културно-информационен център, Съюза на приятелите на България – Москва, Санаторно оздравителен комплекс „Камчия” ЕАД с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на  децата и учениците за учебната 2017/2018г.

Ивена  членува в клуба на талантливите деца в ОУ,,Христо Никифоров‘‘ с ръководител Полина Георгиева. Креативното есе e сътворено в този клуб. Интересните дейности в  клуба са насочени към стимулиране на творческите изяви на учениците и към формиране у младите хора на чувство на приятелство между народите. Творбата е посветена на 140г. от Руско-турската освободителна война (1877-1878г.).

Церемонията по награждаването се състоя на 26.06.2018г. в Голямата зала на Руския културно-информационен център в гр.София. Бяха наградени участниците, заели призови места в конкурса и техните научни ръководители. За заслуженото първо място Ивена Петрова получи Грамота, плакет, предметна награда и петдневна екскурзия до Москва.

В своя поздрав към участниците в конкурса доц. д-р Емилия Лазарова сподели, че творбата  на Ивена Петрова  особено е впечатлила компетентното жури и цитира част от есето.

С изящните си изпълнения млади балерини, танцьори и певци създадоха истинска празнична  феерия.

Гордеем се със своето творческо постижение!

Полина Георгиева

ЗД по УД в ОУ ,,Христо Никифоров‘‘

и ръководител на Клуба на талантливите деца


15 юни – ден на радост, удовлетворение и мъничко тъга

Учениците от училище „Христо Никифоров“ тържествено отбелязаха края на учебната година. Преди да напуснат класните стаи, възпитаниците на училището с удовлетворение отбелязаха, че това беше една успешна учебна  година. Доказателство са многото награди и отличия от  национални, областни и общински олимпиади, състезания и конкурси. Госпожа Милка Аладжова – директор на училището, награди  с грамоти и книги  учениците с отличен успех и победителите в различните изяви.

Погледите на всички бяха насочени към седмокласниците, които се прощават с училището и със своите учители. Кристина  Христова изрази чувствата на съучениците си с думи на раздяла, а Маргарита Банчева изпълни своето  стихотворение „ Към върха“, с което стана лауреат на Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“.  Към завършилите основното си образование в любимото училище  с топли думи се обърнаха госпожа Аладжова и госпожа Манолова – класен ръководител на 7 а клас. С особена гордост бе отбелязано, че на Националното външно оценяване  Елена Зоркова е първа по успех в област Ловеч по български език и литература, а Мартин Ангелов е първенец по математика.

Порасналите момичета и момчета  не криеха сълзите в очите си от раздялата. Всички им ръкопляскаха, когато  тръгнаха към бъдещето, закичени с китка  здравец и с пожелание да им върви по вода.