Актуално

Международен ден на толерантността

По повод деня на толерантността 16 ноември учениците от шести клас изработиха постери с послания и казаха „не” на безразличието.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.


Превантивна работа с учениците

През настоящата учебна  година в ОУ „Христо Никифоров” се работи по две програми съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Ловеч „Програма за превенция и осведоменост за заплахите от киберпрестъпления и безопасна работа в интернет” и „ Програма за  превантивни уроци, обучения и работни дискусии по темата „Трафик на хора” предназначена за учениците от 6 и 7 клас”. Работата в училището се осъщесвява от педагогическия съветник с помощта на класните ръководители.

От началото на учебната година са проведени анкетни проучвания сред учениците с цел изследване на информираността по темите.

Проведени са редица беседа и уроци с ученици от първи до седми клас;презентации по темите: ”Безопасен интернет” и „Кибертормоз”, съобразени с възрастовите особености на учениците, на които бяха разяснени основните опасности и начините да работиш безопасно в интернет.

По темата „Трафик на хора” целта е учениците да получат обективна информация за предпоставките за уязвимост, рисковите групи и да развият способност да разпознават риска от въвличане в трафик на хора спрямо тях или спрямо лица от тяхното обкръжение. На 05 ноември беше изнесен урок пред ученици от 7 клас, съвместно с инспектор ДПС при РУ на МВР – Ловеч Ивелин Попов. На тема„ Прилики и разлики между трафик на хора, миграция и каналджийство”.

През месеците октомври и ноември в ОУ „Христо Никифоров” – Ловеч бяха проведени беседи за вредата от наркотиците с ученици от 4, 5 и 6 класове. Целта на занятието е да се изтъкнат рисковете и да се предотврати посягането на учениците към забранени вещества.Беседата е съпроводена с раздаване на листовки, изработени от МКБППМН – Ловеч. Материалите представят историята на граничарско куче, занимаващо се с откриване на наркотични вещества. След като бъде прочетен текста на гърба на листовката и бъдат обсъдени проблемите, учениците сами сгъват листа във формата на полицейско куче. Занятията са изключително забавно за децата, съчетавайки беседа с практическо занимание.

Дейностите по програмите продължават през цялата учебна година като предвиждат и работа с родителите.


Програма „Училището има смисъл”

През месец октомври шестокласниците, работещи по програмата, с ръководител Милена Кирацова проведоха четири занятия. За да  се запознаят с професията  „културен организатор”,  те се срещнаха  с организатор на културни събития и  участваха в беседа за изработване на стратегия при осъществяване на контакт с потенциални клиенти и привличане на публика.

Научиха любопитни начини за представяне на театрална пиеса и предложиха свои идеи.

Следващото занятие беше на тема „Организация на концерт с различни изпълнители”.  Децата получиха задача да проектират афиш за концерт.

В рамките на месеца те  научиха за огромния труд и отговорности при организиране на мащабни мероприятия на общоградско ниво.


Квалификация

На 10 ноември колективът на ОУ ”Христо Никифоров” премина обучение на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство – образователна институция.”

Водещ беше психолога Даниела Червенакова, лектор към РААБЕ, която представи техники за комуникация и активно слушане.

Активното взаимодействие между учители, ученици и родители е залог за успешна работа. Общуването и сътрудничеството със семействата на учениците е от изключителна важност за изграждане на загрижена училищна общност, защото семейството е първообраз на обществените отношения. Това поражда необходимостта от умения за водене на добра комуникация, съобразена с многообразието от личностни особености на ученици и родители. По тази причина мото на семинара бяха думите на Хенри Дейвид Торо: „Нужни са двама, за да се изкаже истината: единият – за да говори, а другият – за да слуша”.


ЗАПОВЕД – ПРОЦЕДУРА ПО ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ


Страхотни емоции и радостни преживявания изпитаха децата от ХК „Осъм“ – Ловеч на провелия се днес турнир в Спортната зала в града на река Осъм. За първи път децата до 10-годишна възраст играха хандбал и се представиха повече от добре.

Малките ловешки хандбалисти победиха „Дунав“ (Белене) с 18-16 (на полувремето, 10-5) и „Шугар“ (Плевен) с 9-4 (5-3).

Със огромно желание се включиха всички деца и заслужено спечелиха две победи в първите си два мача.

Всички деца са ученици във 2-ри и 3-ти клас от ОУ „Христо Никифоров“ и тренират с подкрепата на ЦПЛР-ОДК Ловеч, съобщи наставникът им Виктор Симеонов.


Нови ученически шкафчета

От началото на учебната година всички ученици от начален етап имат персонални шкафчета в класните стаи.  Идеята е децата да  оставят учебниците и помагалата в шкафчетата, с което да се постигне  олекотяване на ученическите раници.


СЪС ЗАВОЮВАНО ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ ,,ХРИСТО НИКИФОРОВ‘‘ – ЛОВЕЧ

ОТНОВО ДОКАЗАХА, ЧЕ СА ТВОРЦИ – ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

            Само няколко дни след присъденото призово място за Дебора Бориславова в Международен конкурс в град Несебър, ученичката Мартина Кадийска от VI-в клас на ОУ „Христо Никифоров’’ е класирана на първо място в Националния конкурс „Златна есен – плодовете на есента’’ в град Севлиево.

Конкурсът е организиран от Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата – София, Училищно настоятелство – Севлиево, Община  – Севлиево, ЦПЛР – Детски комплекс „Й. Йовков”.

Конкурсът  е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/ 2019 г.

Мартина Кадийска членува в Клуба на талантливите деца в ОУ „Христо Никифоров” с ръководител Полина Георгиева. Креативното есе „Даровете на есента’’ е сътворено в този клуб. Децата в Клуба отдавна са престанали да гледат света през прозореца, защото са станали изследователи. В картата „Великите наши открития’’ определят като водещи Глобалните цели за устойчиво развитие, формулирани от ООН.

Талантливите ученици поставят началото на своето творческо пътешествие с глобална цел номер три ,,Добро здраве’’. А за да го постигнат, техни първи помощници са даровете на есента.

Присъденото първо място в конкурса е доказателство за творческите стремежи на Мартина, за нейната любов към България и преклонението пред трудолюбието и традициите на българския народ.

Церемонията по награждаването се състоя в град Севлиево на 01.11.2018 г.  Музеят на съвременното изкуство ни пренесе в истинска есенна приказка. Красивата принцеса ЕСЕН, носеща изящна рокля в златисти и канелени багри, поздравяваше с лъчезарна усмивка победителите в конкурса. Принцесата посрещаше талантливите деца с прелестна пъстра кошничка, събрала букет от есенни изкушения и сякаш нашепваше споделеното от Мартина: „Най-добрата аптека „Витаминка” е бабината овощна и зеленчукова градинка.”

Насладихме се на завладяващия аромат на печена тиква и вкусни плодове. В атмосфера на примамващо есенно изобилие Мартина получи грамота, плакет и предметна награда.

В Деня на народните будители всички отличени с награди се обединихме около вдъхновяващите думи на Едуард Пол Торанс: „Творчеството на учениците  разцъфтява там, където разцъфтява творчеството на учителя‘‘.

Полина Георгиева

ЗД по УД в ОУ,,Христо Никифоров‘‘ – Ловеч

       

 


Основно училище „Христо Никифоров” стартира работата си

по Програма „Училището има смисъл”

Целта  е  да се намали риска от отпадане на ученици като се покаже връзката между училището и професионалната реализация. Да се даде възможност на децата да открият своите интереси и да повишат мотивацията си.

Чрез изграждане на партньорство между училището  и професионалната общност, учители и професионалисти работят заедно, за да демонстрират на учениците в 6-ти клас пряката връзка между знанията, получавани в училище и компетенциите необходими в дадена професия. Децата от шести клас се срещат извънкласно с професионалисти от местната общност. През първия срок те ще се запознаят с различни професии.

През месец октомври група четири, с ръководител Иванета Ганчева, посетиха  ЗООПАРК -Ловеч и НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.  Учениците се запознаха  с работата на ветеринарния лекар. Проведоха срещи с д-р Стоянова  и д-р Николов ветеринарни лекари преподаватели в НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.

На срещата с д-р Николов беха разисквани темите „Грижи за отглеждане на дивите животни”, „Работата на ветеринарния лекар в ЗООПАРК гр. Ловеч”, а на тази с д-р Ивелина Стоянова „Отглеждане на домашни любимци. Начини на хранене и грижи за отглеждане”. Децата се запознаха с любопитни факти от ветeринарната медицина.

 


Първи ноември – ден на народните будители

На първи ноември ние се прекланяме пред делото на народните будители – тези велики българи, благодарение на които сме  успели  да се съхраним като нация. Малко са народите, които  знаят и почитат своите първоучители, които отдават заслужена почит  и уважение на хората, които в годините на изпитание са тласкали напред културното развитие на родината си. Тази година  първи ноември отново бе отбелязан тържествено в нашето училище.  Учениците от V „б“ клас разказаха на първокласниците за празника и пяха заедно с тях патриотични песни и химна на Република България.  В чест  на народните будители бе проведен интерактивен урок, бяха направени табла и колажи, бе създадена атмосфера на тържественост.


Нашите успехи

Ивона Атанасова Атанасова от СИП – Религия с преподавател Бистра Спасова  се класира на 1-во място в раздел стихотворение на  Седемнадесетия Национален конкурс ”Бог е любов” през 2018 год. в гр.Стара Загора.

   


 В седмицата на четенето – актьори четат на деца

Директорът на Драматичен театър – Ловеч, г-жа Биляна Петрова съвместно с артистите Богомила Николова и Явор Костов, прочетоха приказки на децата, посещаващи логопедичния кабинет в училището. Забавните истории бяха от автора Ръдиард Киплинг: „Защо китът има тясно гърло“, „Как камилата получи гърбицата си“, „Сказание за кенгуруто“. След прочита децата нарисуваха и най-дългата рисунка по приказката „Защо китът има тясно гърло“.


 

Актрисата Слава Георгиева гостува на първокласниците от

ОУ „Христо Никифоров”

  На 22 октомври първокласниците  откриха седмица та на четенето като изслушаха приказка прочетена от актрисата Слава Георгиева.

 Националната седмица на четенето е инициатива на Министерството на образованието и науката. Целта е да се насърчава и повишава грамотността на учениците. Над 3000 събития в цялата страна включват разнообразни игри, състезания, представяне на книги и национален маратон на четенето. Седмицата на четенето ще продължи до петък, 26 октомври.


СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

На 22. 10. 2018 г. учениците от театрален клуб „Шарено човече“ с ръководител г-жа Мирослава Ганчева при ОУ „Христо Никифоров“, представиха “ Красавицата и звяра“ пред учениците от първи клас. Така те отбелязаха старта на Националната седмица на четенето. Инициативата продължи  на 23. 10. 2018 г.  с представление пред  децата от  детска градина „Първи юни“ по покана на директорката Петя Станчева. Гост на събитието беше директора на училището  Милка Аладжова.


ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН!

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Милена Дамянова – Председател на комисията по образование и наука

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Еленко Начев – Началник РУО, Ловеч


Първо място  на  Международен конкурс спечели ученичка от ОУ,,Христо Никифоров‘‘.

Наградата е екскурзия до Москва.

Ивена Петрова от 6-б клас на ОУ,,Христо Никифоров‘‘ е класиран на  първо място  в раздел ,,Проза‘‘  на Международния конкурс ,,Заедно в 21-ви век‘‘.

Организатори на Международния конкурс са:

Фондация  „Устойчиво  развитие за България” съвместно със Синдиката  на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Форум „България – Русия”, Дружество „Найден Геров“, Федерация „Съюз на съотечествениците”, Руския културно-информационен център, Съюза на приятелите на България – Москва, Санаторно оздравителен комплекс „Камчия” ЕАД с подкрепата на Министерството на образованието и науката и под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на  децата и учениците за учебната 2017/2018г.

Ивена  членува в клуба на талантливите деца в ОУ,,Христо Никифоров‘‘ с ръководител Полина Георгиева. Креативното есе e сътворено в този клуб. Интересните дейности в  клуба са насочени към стимулиране на творческите изяви на учениците и към формиране у младите хора на чувство на приятелство между народите. Творбата е посветена на 140г. от Руско-турската освободителна война (1877-1878г.).

Церемонията по награждаването се състоя на 26.06.2018г. в Голямата зала на Руския културно-информационен център в гр.София. Бяха наградени участниците, заели призови места в конкурса и техните научни ръководители. За заслуженото първо място Ивена Петрова получи Грамота, плакет, предметна награда и петдневна екскурзия до Москва.

В своя поздрав към участниците в конкурса доц. д-р Емилия Лазарова сподели, че творбата  на Ивена Петрова  особено е впечатлила компетентното жури и цитира част от есето.

С изящните си изпълнения млади балерини, танцьори и певци създадоха истинска празнична  феерия.

Гордеем се със своето творческо постижение!

Полина Георгиева

ЗД по УД в ОУ ,,Христо Никифоров‘‘

и ръководител на Клуба на талантливите деца


15 юни – ден на радост, удовлетворение и мъничко тъга

Учениците от училище „Христо Никифоров“ тържествено отбелязаха края на учебната година. Преди да напуснат класните стаи, възпитаниците на училището с удовлетворение отбелязаха, че това беше една успешна учебна  година. Доказателство са многото награди и отличия от  национални, областни и общински олимпиади, състезания и конкурси. Госпожа Милка Аладжова – директор на училището, награди  с грамоти и книги  учениците с отличен успех и победителите в различните изяви.

Погледите на всички бяха насочени към седмокласниците, които се прощават с училището и със своите учители. Кристина  Христова изрази чувствата на съучениците си с думи на раздяла, а Маргарита Банчева изпълни своето  стихотворение „ Към върха“, с което стана лауреат на Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“.  Към завършилите основното си образование в любимото училище  с топли думи се обърнаха госпожа Аладжова и госпожа Манолова – класен ръководител на 7 а клас. С особена гордост бе отбелязано, че на Националното външно оценяване  Елена Зоркова е първа по успех в област Ловеч по български език и литература, а Мартин Ангелов е първенец по математика.

Порасналите момичета и момчета  не криеха сълзите в очите си от раздялата. Всички им ръкопляскаха, когато  тръгнаха към бъдещето, закичени с китка  здравец и с пожелание да им върви по вода.

 

С голям интерес от страна на бъдещите първокласници премина Лятната академия, организирана в нашето училище от 04 до 15 юни.

Децата участваха активно в занимания от областта на Българския език, Математиката, Околния свят, Изкуствата и Спорта.
С помощта на бъдещите ученици беше обновена каменната карта на България, намираща се в двора на училището и изработиха маски на една от най-разпространените птици в България – синигер.
Желаем весело лято на всички бъдещи и настоящи ученици!