ПРОГРАМА „С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – УЧИЛИЩЕТО ИМА СМИСЪЛ“

Програма „Училището има смисъл”

През месец октомври шестокласниците, работещи по програмата, с ръководител Милена Кирацова проведоха четири занятия. За да  се запознаят с професията  „културен организатор”,  те се срещнаха  с организатор на културни събития и  участваха в беседа за изработване на стратегия при осъществяване на контакт с потенциални клиенти и привличане на публика.

Научиха любопитни начини за представяне на театрална пиеса и предложиха свои идеи. Следващото занятие беше на тема „Организация на концерт с различни изпълнители”.  Децата получиха задача да проектират афиш за концерт.

В рамките на месеца те  научиха за огромния труд и отговорности при организиране на мащабни мероприятия на общоградско ниво.


Основно училище „Христо Никифоров” стартира работата си

по Програма „Училището има смисъл”

Целта  е  да се намали риска от отпадане на ученици като се покаже връзката между училището и професионалната реализация. Да се даде възможност на децата да открият своите интереси и да повишат мотивацията си.

Чрез изграждане на партньорство между училището  и професионалната общност, учители и професионалисти работят заедно, за да демонстрират на учениците в 6-ти клас пряката връзка между знанията, получавани в училище и компетенциите необходими в дадена професия. Децата от шести клас се срещат извънкласно с професионалисти от местната общност. През първия срок те ще се запознаят с различни професии.

През месец октомври група четири, с ръководител Иванета Ганчева, посетиха  ЗООПАРК -Ловеч и НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.  Учениците се запознаха  с работата на ветеринарния лекар. Проведоха срещи с д-р Стоянова  и д-р Николов ветеринарни лекари преподаватели в НГВМ ,,Проф. Д-р Димитър Димов“.

На срещата с д-р Николов беха разисквани темите „Грижи за отглеждане на дивите животни”, „Работата на ветеринарния лекар в ЗООПАРК гр. Ловеч”, а на тази с д-р Ивелина Стоянова „Отглеждане на домашни любимци. Начини на хранене и грижи за отглеждане”. Децата се запознаха с любопитни факти от ветeринарната медицина.