Педагози

1         Йоанна Луканова – Педагогически съветник

2         Ралица Нанкова – Учител начален етап

3         Поляна Петрова – Старши учител начален етап

4         Красимира Бочева – Старши учител начален етап

5         Юлия Великова – Старши учител начален етап

6         Бистра Спасова – Главен учител начален етап

7         Росица Ноева – Старши учител начален етап

8         Мирослава Ганчева – Учител начален етап

9         Мариета Маркова – Старши учител начален етап

10       Искра Михайлова – Старши учител начален етап

11       Десислава Янкова – Старши учител начален етап

12       Ценка Георгиева – Учител начален етап

13       Милена Иванова – Старши учител начален етап

14       Юлия Петкова – Старши учител начален етап

15       Татяна Шейтанова – Учител начален етап – английски език

16       Веселина Денчева – Учител начален етап – ФВС

17       Павлина Стоянова – Главен учител – БЕЛ

18       Теменужка Манолова – Старши учител – БЕЛ

19       Магдалена Иванова – Старши учител – английски език

20       Красимира Петкова – Старши учител – математика

21       Валентина Димитрова – Старши учител – математика и ИТ

22       Мариана Вълчева – Учител – ИТ

23       Диана Кюрдова – Старши учител – история и цивилизации

24       Станислава Бочева – Старши учител – човекът и природата, БЗО и ХООС

25       Иванета Ганчева – Старши учител – изобр. изкуство и технологии и предприемачество

26       Милена Кирацова – Старши учител – музика

27       Неделин Цалов –            Учител – ФВС

28       Даниела Тодорова – Логопед

29       Таня Андреева – Учител начален етап – ЦДО

30       Ирина Илиева – Учител начален етап – ЦДО

31       Маруся Панчева – Старши учител начален етап – ЦДО

32       Виргиния Паскалева – Старши учител начален етап – ЦДО

33       Красимира Георгиева – Старши учител начален етап – ЦДО

34       Кристина Филипова – Старши учител начален етап – ЦДО

35       Иванка Хинкова – Старши учител начален етап – ЦДО

36       Мая Йорданова – Учител начален етап – ЦДО

37       Петя Нетова – Учител начален етап – ЦДО

38       Силвия Георгиева – Учител начален етап – ЦДО

39       Надежда Пенева – Учител начален етап – ЦДО

40       Геновева Петрова – Старши учител начален етап – ЦДО

41       Зорница Гунева – Учител начален етап – ЦДО

42       Първолета Христова – Старши учител прогимназиален етап – ЦДО

43       Петя Петрова – Учител прогимназиален етап – ЦДО

44       Поля Кинчева – Старши учител прогимназиален етап – ЦДО