Доброто училище

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С УСЛУГИ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на документи за преместване и приемане на ученици в държавните и общинските училища

Писмо до директора на училището, от което идва ученикът за неговото записване

Уведомително писмо до директора на училище, в което ученикът се е обучавал

Уведомително писмо до родителя от директора на приемащото училище, относно възможността за приемане на ученика

Заповед на директора на приемащото училище за определяне условията за приемане на ученика

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен

Писмено заявление от родителя до директора на приемащото училище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.