В момента поддържа 5378 блога

Този потребител не е въвел никаква информация.

Последни публикации (Всички публикации)

Иновации в действие 2021
Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации 23-26 юни 2021г. УЧИЛИЩЕ ДОМАКИН:  ПГЕ „А. С. ПОПОВ“ – ГР. ДЕВИН ПАРТНЬОРС (Още)
Поздравителни писма
Поздравителен адрес- 24 май от кмета на община Девин (Още)
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  2020 - 2023 Дейност 1 Закупуване на технически средства за педаго (Още)
Прием
ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА Още)
2020-2021
Дипломиране [gallery size="full" ids="3975,3976,3977,3978,3979,3980"] В училище [gallery columns="4" ids="3916,3917,3918,3919,3920,3934,3922,3921,3923,3925,3926,3924,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3935"]   2 (Още)