За проекта

 

p1

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – МОБИЛНОСТ
№ 2013-1-BG1-LEO01-08856

ПРИЛАГАНЕ  НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА

APPLYING OF EUROPEAN STANDARTS IN MASTERING OF THE PROFESSION

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ