Английски език

Необходими материали за 5-7 клас по английски език:
– учебна тетрадка Energy – 9.80лв.
– двуезичен речник – 12лв.

РЕЧНИЦИ

СПИСЪК С НЕПРАВИЛНИТЕ ГЛАГОЛИ

Неправилно степенуване на прилагателните

Наречия за начин

Наречия за място

Наречия за време

Положителни характеристики

Отрицателни характеристики

Фразеологични глаголи

Идиоми

Поговорки

Сленг

Цитати

Британски/ американски английски

Компютърни термини

Латински термини в английския

Представки в английския

Наставки в английския

Използване на пунктуацията

Игра на бесенка

Свързване на думи по двойки

Английски хумор


УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПО-МАЛКИТЕ
 
Намери електронен приятел

Игри за предучилищна възраст с Буа и Коала


УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ 

 

Упражнения за самоподкотовка за 5 клас


Упражнения за самоподготовка за 6 клас

 


Упражнения за самоподготовка за 7 клас


Презентации на ученици