прием

Уважаеми родители на бъдещите първокласници за учебната 2018/2019г.

    В ОУ „Иван Вазов“ Вашите деца могат да намерят безопасна, спокойна и творческа среда за овладяване на знания и умения. Ще получат качествена общообразователна подготовка.  В първи клас могат да бъдат записани деца, родени през 2018 г. и такива от първата половина на 2019 г.


ОУ „Иван Вазов“ предлага:  
  • Целодневно обучение;
  • Безплатни закуски за І, ІІ, ІІІ и ІV клас;
  • Ранно чуждоезиково обучение по Английски език в ЗИП;
  • Желаещите деца могат да посещават СИП хореография.

Заявление за записване в първи клас през учебната 2016 / 2017 г. може да получите от канцеларията на училището или в  ЦДГ „Синчец“

За контакти: 056 55 22 74 ; 0885 524 970