Начало

ГПЧЕ „Йордан Радичков”- Видин работи по проект „Иновативно обучение в чужбина“. Проектът стартира на 01.06.2018 г. и приключва на 31.05.2019 г. По този проект гимназията получи одобрение за  финансиране на 3 учители от Европейската комисия  за участие в квалификационни дейности в Англия, Ирландия и Франция. Нашият проект „Иновативно обучение в чужбина“ по КА1 -Мобилност на персонала – училищно образование на програма  Еразъм +на Европейския съюз, е начин да синхронизираме обучението в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, със „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, в която основна  европейска и национална цел е създаване на цифрово общество, разпространяване на знания по Интернет и фокусиране на училищните програми върху иновациите.

Осъзнаваме, че имаме нужда от повишаване на компетентността  на педагогическия персона,  за да посрещнем тези предизвикателства и затова  с този проект предлагаме начини за справяне, с участие в квалификационни курсове на наши учители, преподаващи чужди езици. За целта:

–  един учител по английски език – Камелия Георгиева повиши квалификацията си в квалификационен курс „Творческо преподаване по английски език“, проведен от Lake school of English в Оксфорд,, Великобритания,

– 1 учител по специален предмет, преподаван билингвално на английски и на български език – Емилия Атанасова,  повиши квалификацията си  в квалификационен курс „Преподаване на предмет билингвално на английски и роден  език“, проведен от English Matters в Дъблин, Ирландия

1 учител по френски език – Таня Миланова,  повиши квалификацията си  в  квалификационен курс “ Използване на технологиите за преподаване на френски език“, проведен от Университети Франкофония в Ница, Франция.

Съгласно Европейски план за развитие на нашето училише в едногодишен период,  нашите  учители повишиха квалификацията  си в преподаването на чужди езици с помощта на ИКТ, като повишиха уменията си за работа с новите технологии, запознаха се  с възможностите, предизвикателствата и потенциала на цифровите технологии, осъвремениха методиката си на преподаване, като се запознаха с различни ИКТ инструменти, приложими  в обучението на чужди езици; разкриха  връзките между ИКТ и основни похвати в езиковото обучение;могат да  използват ефективно работа онлайн в различен обучителен контекст, увеличиха разбирането си  как да насърчават качествени подобрения в обучението, като използват ИКТ; подобриха езиковите си компетенции; подобриха международното си сътрудничество и развитие в образованието. Като се върнаха, те  разпространиха добри практики на местно  и национално ниво.

Лого на проекта:

Сайт на ГПЧЕ “Йордан Радичков“

Публикувано в Без категория | 1 коментар