Описание на проекта


Страница във Фейсбук

ГПЧЕ „Йордан Радичков”- Видин получи одобрение за  финансиране на 6 учители от Европейската комисия  за участие в квалификационни дейности в Англия и Франция. Нашият проект „Дигитализация на училището“  с номер 2019-1-BG01-KA101-062071  по КА1 на програма  Еразъм +, финансиран от Европейския съюз,  е начин да синхронизираме обучението в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, със „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, в която основна  европейска и национална цел е създаване на цифрово общество, разпространяване на знания по Интернет и фокусиране на училищните програми върху иновациите.

Осъзнаваме, че имаме нужда от повишаване на компетентността  на педагогическия персона,  за да посрещнем тези предизвикателства и затова  с този проект предлагаме начини за справяне, с участие в квалификационни курсове на наши учители, преподаващи чужди езици. За целта:

–  1 учител по английски език – Вержиния Василева,  повиши квалификацията си в квалификационен курс „Технологично подпомогнато обучение по английски език чрезизползване на социални мрежи и дигитални платформи“, проведен от EUROPASS SRL, в Дъблин , Ирландия

– 1 учител по английски език – Камелия Георгиева,  повиши квалификацията си  в квалификационен курс „Използване на технологиите в преподаването на английски език“, проведен от Alpha College Ltd. в Дъблин, Ирландия

-1 учител по английски език – Сашка Петкова,  повиши квалификацията си  в квалификационен курс „Използване на технологиите в преподаването на английски език“, проведен от Alpha School of English в Малта

-1 учител по френски език – Таня Миланова,  повиши квалификацията си  в  квалификационен курс “ Използване на технологиите за преподаване на френски език“, проведен от French in Normandy в Руан, Франция

-1 учител по химия – Емилия Атанасова,  повиши квалификацията си  в  квалификационен курс “ Използване на технологиите за преподаване на учебен предмет билингвално“, проведен от InterEducation IEI Ltd в Кеймбридж, Англия

-1 учител по философия – Атанас Ничев,  повиши квалификацията си  в  квалификационен курс “ Използване на технологиите за преподаване на учебен предмет билингвално, проведен от InterEducation IEI Ltd в Кеймбридж, Англия

Съгласно Европейски план за развитие на нашето училише в едногодишен период,  нашите  учители повишиха квалификацията  си в преподаването на чужди езици с помощта на ИКТ, като повишиха уменията си за работа с новите технологии, запознаха се  с възможностите, предизвикателствата и потенциала на цифровите технологии, осъвремениха методиката си на преподаване, като се запознаха с различни ИКТ инструменти, приложими  в обучението на чужди езици; разкриха  връзките между ИКТ и основни похвати в езиковото обучение;могат да  използват ефективно работа онлайн в различен обучителен контекст, увеличиха разбирането си  как да насърчават качествени подобрения в обучението, като използват ИКТ; подобриха езиковите си компетенции; подобриха международното си сътрудничество и развитие в образованието. Като се върнаха, те  разпространиха добри практики на местно  и национално ниво.

Лого на проекта:

Image may contain: possible text that says '" Digital turn of school'Страница във Фейсбук