Описание на проекта


crchr erazm cropped-logo.jpg

IMG_6434 (1)gpcheГПЧЕ „Йордан Радичков”- Видин получи одобрение за  финансиране на 6 учители от Европейската комисия  за участие в квалификационни дейности в Англия и Франция. Нашият проект „Използване на ИКТ в обучението по чужди езици- към дигитална революция в образованието“ по КА1 на програма  Еразъм +, е начин да синхронизираме обучението в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ – Видин, със „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“, в която основна  европейска и национална цел е създаване на цифрово общество, разпространяване на знания по Интернет и фокусиране на училищните програми върху иновациите.

Осъзнаваме, че имаме нужда от повишаване на компетентността  на педагогическия персона,  за да посрещнем тези предизвикателства и затова  с този проект предлагаме начини за справяне, с участие в квалификационни курсове на наши учители, преподаващи чужди езици. За целта:

–  3 учители по английски език – Анна Тодорова, Вержиния Василева и Милена Ружева,  повишиха квалификацията си в квалификационен курс „Технологично подпомогнато обучение по английски език“, проведен от Института по езиково обучение в Норич, Великобритания,

– 2 учители по английски език – Камелия Георгиева и Сашка Петкова,  повишиха квалификацията си  в квалификационен курс „Използване на технологиите в преподаването на английски език“, проведен от „Програми за международно обучение „в Саутхемптън, Великобритания,

-1 учител по френски език – Ваня Симеонова,  повиши квалификацията си  в  квалификационен курс “ Използване на технологиите за преподаване на френски език“, проведен от Академията за  обучение по френски език „Азурлингуа“, Франция.

Съгласно Европейски план за развитие на нашето училише в едногодишен период,  нашите  учители повишиха квалификацията  си в преподаването на чужди езици с помощта на ИКТ, като повишиха уменията си за работа с новите технологии, запознаха се  с възможностите, предизвикателствата и потенциала на цифровите технологии,; осъвремениха методиката си на преподаване, като се запознаха с различни ИКТ инструменти, приложими  в обучението на чужди езици; разкриха  връзките между ИКТ и основни похвати в езиковото обучение;могат да  използват ефективно работа онлайн в различен обучителен контекст, увеличиха разбирането си  как да насърчават качествени подобрения в обучението, като използват ИКТ; подобриха езиковите си компетенции; подобриха международното си сътрудничество и развитие в образованието. Като се върнаха, те  разпространиха добри практики на местно  и национално ниво.