Учим и се забавляваме

Интересно

Из самостоятелните работи по „Човекът и обществото“:

  1. Най-горният слой на земната повърхност се нарича връх.  Притежава свойството да мести планини.
  2. Най-горният слой на земната повърхност се нарича пустиня.
  3. Най-дългата планина у нас е Дунав.
  4. Символите на нашата родина са лъвове.

Упражнения по Български език:

Лице и число на глагола – https://www.slideshare.net/Cvetka/ss-3031108

Коментарите са затворени.