Клуб „Пиксел арт“

Основната задача на нашия клуб е работа с компютърна графика и по точно растерна компютърна графика, която е в основата за обработката на електронни материали (мултимедия и Интернет – създаване на страници), печатни материали (вестници и списания), а така същи и за обработка на изображения получени от камери, скенери и фотоапарати. Софтуера, който използваме за обработката на изображения е PhotoShop. По време на заниманията в клуба учениците се научават да обработват снимки с цел постигане на максимално качаство, като променят цветове, поправят дефекти и вкарват собствените си усещания за дадено изображение, като по този наин се развива тяхното творческо мислене и усет за красивото,  промяна на цветове и палитри в пехзажи, създаване на колажи, оригинални текстове, визитки и разделители за книги. Получават и начални познания за работа с векторна графика, която улеснява създаването на някои изображения във PhotoShop, миксирайки я с растерната графика.

 На 25.01.2013 година бе прведена предтсавителната изява на клуб ПикселАрт с ръководител Нора Кондева. Гост на изявата беше г-жа Радостина Георгиева – доректор на училището. По време на представителната изява ученичката Калина Спасова представи презентация, която описваше живота на клуба по време на проведените занятия и уменията придобити до  този момент с графичната програма Photoshop. Ученикът Димитър Шопов демонстрира техника за обработване на снимка направена в началото на представителната изява, като тази снимка беше вградена в предварително подготвен от участниците в клуба календар и беше подарен в края на изявата на г-жа Георгиева.

9

10

11

12