«Да направим училището привлекателно за младите хора» Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


От февруари 2012 г. в ГРЕ „Раковски” успешно функционират множество клубове по интереси в най-разнообразни области като фотография, журналистика, театрално майсторство, изобразително изкуство, дебати, професионално ориентиране, музика, танци, екскурзоводство и други. За повече информация търсете училищния вестник към края на срока, а догодина, ако още не сте се включили в някой клуб, не пропускайте тази възможност да осмислите свободното си време. Надяваме се на още по-голямо многообразие благодарение на вашето въображение и идеи.

От ръководителите на клубове