Клуб „Моите права като гражданин на Европа и света“

В дискусионен клуб „Моите права като гражданин на Европа и света” по проект „Успех” на МОМН активно участват 13 ученици от  XI клас на ГРЕ „Г.С.Раковски”. Неговата поява бе инспирирана от познавателните потребности на учениците в областта на човешките права и свободи, както и от желанието им за постигане на значими демократични граждански компетентности и нагласи. Образователните амбиции на клубната дейност са базирани върху осъзнаване значимостта на познаването, отстояването, гарантирането и защитата на човешките права и свободи като същностна форма на личното достойнство. По случай 16 ноември – международният ден на толерантността, клубът подготви изложба от постери, посветени на взаимното уважение и равноценност в обществото. С голям интерес се очакват изявите на клуба – срещата  с омбудсмана Таньо Атанасов, посещението в  „Затвора” – Бургас и на съдебен процес в Окръжен съд – гр. Бургас.

sneja3 2
 1