Клуб „Интернет“

Преставителната изява на клуба се проведе на 14.01.2013г. Гост беше г-жа Радостина Георгиева. Учениците промотираха изградените от тях сайтове.

5 2
6 10