Конкурс за лого на Евромозайка

ОУ „Христо Ботев“ обявява конкурс за лого към проект № 2017-1-LV01-KA219-035419_4, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз

В конкурса за лого към проекта могат да участват всички ученици, които имат интерес към дизайн, изобразително изкуство и технологии.

Краен срок: 27 октомври ( петък), 2017г.

Логото следва да се представи на хартия във формат А4 и да се предаде на г-жа Лесова или г-жа Косова, или на файл, изпратен на пощата на училището oubotev@oubotev.bg

Изисквания към проекта за лого:
* да е авторски, оригинален, да не копира съществуващо лого, да е разпознаваем за целта на инициативата;
* да е съобразен с институциите, които представлява: училища от различни държави;
* да създава усещане и убеденост за общност на включените в проекта училища;
* при разпечатване на предложенията в цветен и черно-бял вариант да се запази смисълът, вложен при създаването на логото.

Критерии за оценяване:
– съответствие с посочените изисквания;
– оригиналност на идеята, авторски и съвременен дизайн;
– подходяща цветова гама;
– разпознаваемост на логото;
– креативност.

Euromosaica – нов проект по програмата Еразъм+

„ EUROMOSAICA“ – нов проект за ОУ“Христо Ботев“ – гр. Раковски по програма Еразъм+ ключова дейност 2, съфинансиран от Европейския съюз.

Колегите и учениците ни ще работят по проекта две учебни години с още седем училища / Латвия, Румъния, Турция, Гърция и две от Италия/. Част от учениците ни ще имат възможността да представят страната ни и да се запознаят на място с културата, традициите и училищния живот на техните връстници. През май, 2019 нашето училище ще е домакин на финалната среща на партньорите по проекта.