Начало

Завършила съм Русенския Университет „Ангел Кънчев“ през 2012 година със специалност „Компютърни системи и технологии“ и професионална квалификация КОМПЮТЪРЕН ИНЖЕНЕР.
На 27.03.2014 година защитих ниво В1 по ЕЕР – Английски език пред комисия от СУ „Св. Климент Охридски“ и Oxford University Press.
През 2017 година защитих ниво В2 по ЕЕР – Английски език пред комисия от Центъра за следипломна квалификация към Габровския университет.
В края на 2014 година придобих допълнителна професионална квалификация – учителска правоспособност със специалности Математика и Информатика и Информационни системи към Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методии“.
През 2016 година защитих пета степен на Професионална квалификация по Информатика и Информационни технологии към СУ „Св. Климент Охридски“.
През 2017 година защитих четвърта степен на Професионална квалификация към Центъра за следдипломна квалификация към Габровския университет.
От 2009 до 2017 година съм преподавала Английски език и Информационни технологии в ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа.
От 2017 година преподавам Информатика, Информационни технологии и Икономическа информатика УП в ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа.
От 2018 година преподавам специалните предмети на учениците от паралелка със специалност „Системно програмиране“ и Математика на 9в и 10в клас.
През 2019 година получих правоспособност за инструктор към БАМА – CISCO
През 2020 година защитих Трета Професионална квалификационна степен на тема „Алтернативни педагогически практики – моделиране с Arduino“ към Габровския университет.