8. клас

Сюжет и композиция на романа „Дон Кихот“

Мигел де Сервантес

Средновековие-обобщение

Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

Сложно съставно с подчинено допълнително изречение

Вид на глагола

„За буквите“ – Ч. Храбър

К. Преславски – „Азбучна молитва“

Спорът с триезичниците – „Пространно житие на св. Кирил“

Библията като културен феномен

Средновековие

Залог на глагола

Речев етикет в електронното общуване

Упражнения върху думата и нейните значения

Думата и нейните значения

Лексикални особености на думата. Фразеологично словосъчетание

Трагедията „Антигона“

Класна работа, първи срок, 2020

Двете лица на епическия героизъм – XXII песен на „Илиада“

Разговорен стил

Античността като културна епоха

Анализ на разказа „Дервишово семе“

Примерен вариант за класна работа през втори срок

Научен текст

Граматична норма и граматична грешка

 

Последни публикации