7. клас

Отговор на литературен въпрос върху „На прощаване“ – Никола Сланчев

Сложно съставно изречение

Пейо Яворов – презентация

„Неразделни“ – Пенчо Славейков

Работен лист върху „Бай Ганьо пътува“

„Бай Ганьо пътува“ – неслучилият се диалог с европейския свят

Пунктуация на обособени части – правила

Употреба на обособени части – упражнение

Обособени обстоятелствени пояснения

Обособени части. Обособено определение

Упражнения върху съставно сказуемо

Съставно сказуемо

Второ упражнение върху откъса „Изложението в Чикаго“

План на урок върху откъса „Изложението в Чикаго“

Упражнение върху откъса „Изложението в Чикаго“

Алеко Константинов – презентация

Общински кръг на олимпиада по БЕЛ

Класна работа, първи срок, 19/20 година

Анализ на „На прощаване в 1868г.“

В час ли бях – лист за самооценка

Примерен вариант за класна работа

Тест за класна работа

Последни публикации