12. клас

https://learningapps.org/watch?v=p7t505axa21

https://learningapps.org/watch?v=pgi8azsrj21

Героите в романа „Железният светилник“ – схема

Романът „Железният светилник“ – план

Димитър Талев

Димов – „Осъдени души“

Материали върху романа „Тютюн“

Модернистични аспекти на Димовия повествователен модел-план

Българинът и чуждият свят в „Тютюн“ – план

Методически вариант на урок върху „Тютюн“

Димитър Димов

Образът на българското в цикъла „Песни за родината“ на Вапцаров

Човекът и изкуството в „Кино“ на Н. Вапцаров

Вапцаров и стих. „Завод“ – план

Цикличната организация на стихосбирката „Моторни песни“

Класна работа, вариант 2, 2016/2017

Класна работа №2

Класна работа, 12б, ЗИП, първи срок, 2016/2017

Класна работа, 12а, първи срок, 2016/2017

Класна работа, 12б, първи срок, 2016/2017

Поетика и стилистично многообразие на Йовковата проза – план

Анализ на „Серафим“ – Й. Йовков

Разказът „Индже“ – Йовков

Въпроси към разказа „Грехът на Иван Белин“ – Йовков

Йовков – „Белият ескадрон“, „Белите рози“, „Песента на Солвейг“

Повестта „Земляци“ – Йовков

Циклизиране на Йовковата проза

Йордан Йовков

Цикълът „Бретан“

Цикълът „Вечната и святата“ на Багряна

„Стихии“ – Ел. Багряна

Образът на жената в стихотворението „Потомка“ ИС

Анализ на стихотворението „Потомка“ от Ел. Багряна

Анализ на стихотворението „Кукувица“ – Велислава Найденова

Копнежът по волност в ранната лирика на Багряна

Анализ на стих. „Камък“ от Далчев

„Прозорец“ – Далчев

Анализ на стихотворението „Болница“ – Атанас Далчев

Далчев- „Болница“

Антон Страшимиров

Поемата „Септември“

Встъпителен урок за Гео Милев (план)

Анализ на „Зимни вечери“ от Смирненски

Дескриптивни и аргументативни техники

Правописни и пунктуационни норми

Тест за подготовка за ДЗИ

Тест по формата за ДЗИ

Тест за входно ниво

Последни публикации