12. клас

Образът на българското в цикъла „Песни за родината“ на Вапцаров

Човекът и изкуството в „Кино“ на Н. Вапцаров

Класна работа, вариант 2, 2016/2017

Класна работа №2

Класна работа, 12б, ЗИП, първи срок, 2016/2017

Класна работа, 12а, първи срок, 2016/2017

Класна работа, 12б, първи срок, 2016/2017

Анализ на „Серафим“ – Й. Йовков

Разказът „Индже“ – Йовков

Въпроси към разказа „Грехът на Иван Белин“ – Йовков

Йовков – „Белият ескадрон“, „Белите рози“, „Песента на Солвейг“

Повестта „Земляци“ – Йовков

Циклизиране на Йовковата проза

Йордан Йовков

Цикълът „Бретан“

Цикълът „Вечната и святата“ на Багряна

„Стихии“ – Ел. Багряна

Образът на жената в стихотворението „Потомка“ ИС

Анализ на стихотворението „Потомка“ от Ел. Багряна

Анализ на стихотворението „Кукувица“ – Велислава Найденова

Копнежът по волност в ранната лирика на Багряна

Анализ на стих. „Камък“ от Далчев

„Прозорец“ – Далчев

Анализ на стихотворението „Болница“ – Атанас Далчев

Далчев- „Болница“

Антон Страшимиров

Поемата „Септември“

Встъпителен урок за Гео Милев (план)

Анализ на „Зимни вечери“ от Смирненски

Дескриптивни и аргументативни техники

Правописни и пунктуационни норми

Тест за подготовка за ДЗИ

Тест по формата за ДЗИ

Тест за входно ниво

Последни публикации