11. клас

Елин Пелин – „Андрешко“

Ботев – стихотворението „Борба“

Миналото и паметта – одата „Паисий“

Литературноинтерпретативно съчинение

„Бай Ганьо журналист“

Класна работа, първи срок, 19/20г.

Прототипи и герои

Тест за упражняване на знанията и уменията

Класна работа, 11б, първи срок, 2016/2017

Класна работа, 11а, първи срок, 2016/2017

Методически вариант на урок върху Дебелянов

„Тиха победа“ – Дебелянов

„Спи градът“ – Дебелянов

„Скрити вопли“ – Дебелянов

„Сиротна песен“ – Дебелянов

„Помниш ли“ – Дебелянов

„Пловдив“ – Дебелянов

„Миг“ – Дебелянов

„Прииждат, връщат се“ – Дебелянов

„Един убит“ – Дебелянов

„Гора“ – Дебелянов

„Аз искам да те помня все така“ – Дебелянов

Анализ на „Черна песен“ – Дебелянов

Анализ на повестта „Земя“ през призмата на психоанализата – Елена Джолева

Драмата „В полите на Витоша“ – презентация на Магдалена Балакчиева

„В полите на Витоша“ – Елена Джолева

Яворов – Елена Мекушина

„В полите на Витоша“ – ход на действието, Мартина Дръдалова

„В полите на Витоша“ – Магделина Кьосева,11а

Работен лист . „Чорба от греховете на отец Никодим“

„Две души“ – Яворов

„Две хубави очи“ – Яворов

Анализ на „Вълшебница“ – Яворов

Яворов – „Безсъници“

„Хайдушки песни“

Урок върху „Заточеници“ на Яворов

Анализ на творбата „Арменци“ на Яворов

„Арменци“ – Яворов

Анализ на поемата „Градушка“

Яворов и българският символизъм

Тест върху Славейков

Пенчо Славейков – „На Острова на блажените“

„Псалом на поета“ – Славейков

„Сън за щастие“ – Славейков

Поемата „Ралица“ – Пенчо Славейков

Философските поеми на Славейков – таблица

Философските поеми на Славейков

Разказът „Пейзаж“ – анализ

Факт или фикция в разказа „Дядо Йоцо гледа“

Факт и фикция в разказа „Апостолът в премеждие“

Българският бит и обичаи в романа „Под игото“

Образът на природата в поезията на Вазов

Стилистичен анализ на XVII глава от повестта „Чичовци“

„Хаджи Смион“ – стилистичен анализ

„Двете батареи“ – стилистичен анализ

Стилистичен анализ на гл. „Двете батареи“ от повестта „Чичовци“

Стилистичен анализ на глава от „Чичовци“

„Практическият человек“ – Вазов

Правопис и пунктуация

Анализ на „На прощаване“

Контролна работа

Примерен тест за ДЗИ

Примерен тест за класна работа, вариант 5

Примерен тест за класна работа, вариант 4

Примерен тест за класна работа, вариант 3

Примерен тест за класна работа, вариант 2

Примерен тест за класна работа, вариант 1

 

Последни публикации