10. клас

Смирненски – „Зимни вечери“

„Гераците“ – Елин Пелин

Мисловни карти върху „Под игото“, „Бай Ганьо“, „Cis moll“ и кръг „Мисъл“, изработени от ученици от 10в клас, уч. 2022/2023

Вариант 2 за класна работа за първи срок,2022/2023

Вариант1 за класна работа за първи срок, 2022/2023

Главата „Гост“ от романа „Под игото“

Романът „Под игото“ – Иван Вазов

Вариант на тест за класна работа през първия срок

Отговори и точки на тест за класна работа

Работен лист – интертекстуалност

Жанрова система на литературата

Презентация за Ал. С. Пушкин

Ренесанс – тест

Работен лист върху научен стил

Анализ на монолога на Хамлет от III действие

Анализ на сонет 120

Анализ на сонет 112

Анализ на сонет 42

Анализ на сонет 6

Анализ на сонет 5 от Шекспир

Презентация за Шекспир на английски език

Сюжет и композиция на романа „Дон Кихот“ – работен лист

Тест за класна работа

Последни публикации