Класно ръководство и дейности

Гражданско образование в часа на класа. Ролева игра-Заседание на общински съвет

Проект „Ученици в действие“

Участие в програмата на Банско Филм Фест

 

Противопожарна безопасност

Интерактивен урок, посветен на Иван Вазов

Седмица на четенето – 2017

Урок по родолюбие