Ваканции

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. Коледна
3.02.2018 г. – 6.02.2018 г. вкл. междусрочна
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас

Неучебни дни:

21.05.201 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:


31.05.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )