ИТ 9 клас

 1. Инструктаж по ТБ и ППО. Здравни норми при работа с РС
  Информационни технологии и компютърни системи –  6 часа
 2. Компютърни и операционни системи
 3. Съвременни периферни устройства
 4. Създаване на презентация –Изисквания и критерии за оценка на презентация
 5. Създаване на презентация
 6. Представяне на презентация пред класа
 7. Тест – входно ниво
  Компютърна текстообработка. Оптимизиране на обработката на текстови документи – 10 часа
 8. Работна среда на Microsoft Word. Ленти с менюта и инструменти
 9. Шаблони и теми за текстови документи
 10. Циркулярни документи
 11. Съставяне на сложни циркулярни документи
 12. Създаване на рекламна брошура . Работа по проект
 13. Работа по проект – примерни теми
 14. Работа по проект
 15. Работа по проект
 16. Защита на работа по проект
 17. Защита на работа по проект
  Компютърна графика” – 8 часа
 18. Основни понятия на компютърната графика – тук. Запознаване с програмата  Dia – тук.  Задачи
 19. Изработване на блок схема – работа по проект – блок-схеми на видове алгоритми
 20. Изработване на електрически схеми –
 21. План за евакуация – работа по проект
 22. Подготовка на геометричен чертеж за отпечатване. Отпечатване на документ.
 23. Създаване и обработка на триизмерни графични обекти
 24. Създаване на триизмерeн обект – работа по проект
 25. Създаване на триизмерeн обект – работа по проект
  Автоматизирана обработка на данни чрез използване на електронни таблици – 6 часа – / ресурси /
 26. Обработка на данни от тип дата – DATEIF, TODAY, LOOKUP, MOD – формули и функции
 27. Филтриране на данни в електронни таблици
 28. Валидиране на данни
 29. Обобщаващи (Pivot) таблици
 30. Условно сумиране на данни
 31. Визуализиране на резултатите чрез диаграми
  Интегриране на дейности – 5 часа
 32. Работа по проект – Проект – задание и критерии за оценяване
 33. Работа по проект
 34. Работа по проект
 35. Защита на проекта
 36. Годишен преговор – примерен тест за изходно ниво