ИТ 8 клас

 1. Инструктаж по ТБ и ППО. Здравни норми при работа с РС
 2. Начален преговор – практическо упражнение в Excel
 3. Тест – входно ниво
  Архивиране на данни
 4. Архивиране на данни
 5. Пренос на архивирани данни
 6. Упражнение върху архивиращи програми
  Компютърни системи
 7. Развитие на компютърната техника
 8. Упражнение развитие на компютърната техника
 9. Компютърни конфигурации – технически параметри
  Операционна система
 10. Операционна система. Упражнения
 11. Инсталиране на софтуер
 12. Упражнение върху инсталиране на софтуер
 13. Търсене на файлове – търсене на файл
 14. Периферни устройства – правила при инсталиране на ПУ
 15. Упражнение върху периферни устройства
 16. Тест 1

  Състезание за ИТ 8 клас

  Компютърни мрежи

 17. Компютърни мрежи – топологии, мрежови устройства и елементи – урок
 18. Основни дейности в локалната мрежа – мрежови принтер
 19. Основни дейности в локалната мрежа – обмяна на файлове
 20. Същност и структура на Интернет. Адреси – тук
 21. Протоколи и услуги в Интернет – тук
 22. Защита на данни в мрежова среда –  тук
 23. Обмен на файлове в Интернет – тук 1 – тук 2
 24. Упражнения върху обмен файлове в Интернет – тест
  Създаване и публикуване на интернет страници
 25. Основни етапи в разработка на сайт – тук
 26. Създаване на уеб сайт – тук
 27. Създаване на уеб сайт –  alle.bg
 28. Упражнение върху създаване на уеб сайт
 29. Публикуване на уеб сайт
 30. Упражнение върху публикуване на уеб сайт
 31. Тест 2
  Работа по проекти
 32. Основни етапи при разработване на групов проект
 33. Работа по проект в екип
 34. Документиране на проекта
 35. Защита на проекта – критерии за оценка на уеб сайт
 36. Тест – изходно ниво