Общи сведения

Даниела Иванова Касапинова

Старши учител по математика и информационни технологии

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр.София
Учебна 2022/2023 година

1. Образование

ОКС „Магистър“, Специалност „Математика и информатика“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2. ПКС

Придобита ПЕТА професионалноквалификационна степен

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

ДИУУ, София

2. Трудов стаж по професията – 20г.

От 2016/2017 учебна година до момента в ПГД „Елисавета Вазова“, старши учител по математика и ИТ.