За сайта

Здравейте,

Създадох този сайт  с цел  да бъде в помощ на учениците, на които преподавам ( и не само), чрез подсигуряване на ресурси и учебни материали по предметите математика, информатика и информационни технологии.

Казвам се Даниела Иванова Касапинова.

Магистър съм по математика и информатика и имам 17 години професионален опит.