Моята философия

„Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре.“- Джон Дюи

Да си учител е не само призвание и мисия, но и огромна отговорност.

Учениците несъзнателно подражават на учителя си и поради това, той трябва да е изключително умен, подготвен и компетентен. Учителят трябва да умее да създава подходяща атмосфера,  при която ученикът да се чувства комфортно и да пожелае да  учи, да развива  уменията си  и да умножава  знанията си. Добрият учител трябва да  умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Добрият учител трябва да има отговор на въроса „Това защо го учим?“

Анализирайки опита си до момента, уставанових, че преподавателските ми похвати са функция на следните три променливи –  тема, аудитория, време. Вярвам в индивидуалния подход. Не слагам учениците под общ знаменател. Успехът за всеки ученик е индивидуален. Всяка една крачка напред, аз  считам за успех. Да, трудът на учителя се измерва с резултатите на неговите ученици, но според мен трябва да се имат предвид възможностите им за покриване на ДОС.

Моята цел  в преподавателската ми работа по предметите математика, информатика и ИТ е развиване на умения за размисъл, логическо мислене, умения за анализиране, приложение на наученото в живота с конкретни задачи, примери и проекти.