Портфолио на

Даниела Иванова Касапинова

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, гр.София
Учебна 2022/2023 година

Старши учител по математика и информационни технологии